اهداف و رسالت


بسمه تعالی

رسالت:

نقش دفتر امور زنان هماهنگی و همکاری با بخش های مختلف ستادی و سازمانی بوده که با ارائه پیشنهادهای سازنده به ریاست ، معاونین و مدیران دانشگاه در جهت حمایت در رسیدن به اهداف این واحد و تحقق شعار (محیط کار سالم ،زن سالم )  و در واقع در ایجاد تغییرات مطلوب مورد نظر، یک نقش تعاملی در فعالیت های دانشکاه ایفا می نماید و وظیفه هماهنگی و همکاری بخش های مختلف دانشگاه ،توسعه اطلاعات و ارتباطات برون بخشی دانشگاه ،آموزش و توسعه مهارتها ، پژوهش ،پیشگیری و مداخله ،پایش و ارزیابی در بین کارکنان اعضای هیات علمی تا حد ممکن دانشجویان به عهده دارد .                                                                                                          

اهداف:

 • بهبود سلامت و کیفیت زندگی زنان
 • توسعه سلامت خانواده و جامعه
 • پایش شاخص های سلامت زنان
 • افزایش رضایت مندی شغلی با تقویت بدنه کارشناسی در حوزه پرسنلی
 • برگزاری کارگاه ها و نشست های علمی و فرهنگی
 • معرفی امکانات متنوع دانشگاه در زمینه های بهداشتی و سلامت
 • برنامه ریزی های متنوع فرهنگی و ورزشی
 • اجرای دوره های سلامت
 • جلب مشارکت های نهادی مدنی در موضوعات مختلف مرتبط با زنان و خانواده و افزایش کمی و کیفی آنان
 • ارتقاء دانش و مهارتهای ارتباطی اعضاء خانواده با برگزاری کارگاها و دوره های توانمند سازی
 • جلب مشارکت گروه های و اقشار مختلف زنان مانند متخصصین ،هنرمندان ،حوزویان ،ورزشکاران و سایر موارد در فرایندهای توسعه سلامت
 • تشکیل بانک اطلاعاتی کارمندان زن شاغل در دانشگاه
 • شناسایی زنان سرپرست خانوار و یا زنان بد سرپرست

      

جستجو
دهه فجر گرامی باد (۱۴۴۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...