اسامی رابطین امور بانوان دانشگاه


ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

1

زهره یوسفی

ستاد مرکزی

2

فاطمه آزادمرد

معاونت آموزشی

3

سمیرا بختیاری

معاونت دانشجویی و فرهنگی

4

معصومه ارزمانی

معاونت درمان

5

منصوره سلطانی

معاونت غذا و دارو

6

---

معاونت بهداشتی

7

فائزه کاویانی

معاونت پژوهشی

8

پریسا فیضی

دانشکده پزشکی

9

اکرم جهانگیری

دانشکده پرستاری

10

مرضیه لنگری

دانشکده بهداشت

11

---

دانشکده دندانپزشکی

12

مهوان خداپرست

بیمارستان بنت الهدی

13

عفت اکرمی

بیمارستان امام علی (ع)

14

رقیه نودهی

بیمارستان امام رضا (ع)

15

مریم سلیمانپور

بیمارستان امام حسن (ع)

16

صدیقه رمضان زاده

بیمارستان پورسینا

17

فهیمه حبیب منش

شبکه بهداشت رازو جرگلان

18

زهرا قاسمی

بیمارستان امام خمینی شیروان

19

خیرالنساء فتحی

شبکه بهداشت و بیمارستان فاروج

20

تکتم رنجبر

مرکز بهداشت مانه و سملقان

21

لیلی برهانی

بیمارستان هاشمی شیروان

22

صدیقه قرایی

مرکز بهداشت بجنورد

23

سیده صغری قاضوی

مرکز بهداشت جاجرم

24

فاطمه عطاردی

مرکز بهداشت شیروان

25

فاطمه طالبی

شبکه بهداشت گرمه

 
جستجو
دهه فجر گرامی باد (۱۴۹۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...