-

اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۱ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۶۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۶۷۴۵۵ مورد

ترکیب اعضاء


تركيب اعضاء ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در هر دانشگاه/دانشكده :

1.رئيس دانشگاه (رئيس ستاد)        

2. معاون آموزشي

3. معاون دانشجويي

4. رئيس سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان

5. مدير كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر (دبير ستاد)

6. مدير كل امور آموزشي دانشگاه

7.معاون فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان

8. رئيس اداره آموزش/آموزش عالي سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان

9. يك نفر از اساتيد مشاور با معرفي دبير ستاد و حكم رئيس دانشگاه

10.دو نفر از نمايندگان دانشجويان شاهد و ايثارگر با معرفي دبير ستاد و حكم رئيس دانشگاه

 

 دانشجویان تحت پوشش ستاد شاهد و ايثارگر :

دانشجوی شاهد و ا یثارگر به کلیه دانشجویان دانشگاهها و آموزشکده‌های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش – بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری که در یکی از موارد زیر صدق کنند اطلاق می‌شود:
دانشجوی شاهد و ایثارگر بنابر بخشنامه های صادره به دانشجویی گفته می شود که دارای شرایط ذیل باشد.
1.فرزند شهید
2. همسر شهید
3. آزاده
4. جانبازان 25% به بالا
5. فرزند و همسر جابنازان 25% به بالا
6. فرزند و همسر آزاده
فرزند و همسر شهید، شهیده، مفقودالاثر، اسیر و جانبازان 70% به بالا به عنوان دانشجوی شاهد و دانشجویان جانباز و آزاده همچنین فرزندان و همسران آزادگان و جانبازان 25% به بالا و رزمنده‌ای که حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشد دانشجویان ایثارگر محسوب می‌شوند.جستجو
تماس با ما (۳۳۱۴ بازدید)
شکر ایزد (۲۹۳۱ بازدید)
روز دانشجو مبارک (۲۵۵۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...