معرفی اعضا

170

نام و نام خانوادگی: دکتر سید رضا آل طه


سمت : سرپرست اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت 
درجه تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی
سنوات خدمتی: 16 سال

شماره تماس :
31511190

ایمیل:

estekhdamtaha@gmail.com

شرح وظایف :
 

جلب مشارکت مردمی ، بهره گیری واستفاده بهینه از ظرفیت خیرین، جذب خیرین برای توسعه وتجهیز پروژه ها و تجهیزات بهداشتی درمانی، آموزشی و پژوهشی-تهیه بانک اطلاعات و کتاب خیرین سلامت-هدایت خیرین به سمت نیازهای واقعی دانشگاه درحوزه سلامت-پیگیری و نظارت بر پلاک کوبی موارد اهدایی خیرین سلامت- تجلیل از خیرین و برگزاری همایش تقدیر از خیرین-تعامل با مجمع خیرین سلامت برای بهره مندی از ظرفیت این مجموعه و پیگیری مشکلات مربوط به مجمع در واحد های تابعه دانشگاه

___________________________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی: مهندس مجید پورخیاط

سمت:  کارشناس خیرین و موسسات خیریه سلامت

سابقه خدمت : 12 سال

شماره تماس : 
31511190

-جلب مشارکت، تسهیل ،نهادینه سازی و توسعه مشارکت اجتماعی شرکتی-شناسایی سازمان ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مسئولیت پذیر در استان-تبلیغات 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

نام و نام خانوادگی: خدیجه بهادری

سمت:  کارشناس خیرین و اوقاف

سابقه خدمت : 9 سال
شماره تماس : 
31511190

شرح وظایف :

-شناسایی و ساماندهی امور املاک وقفی حوزه سلامت-احصاء و مستند سازی مطالبات موقوفات املاک دراختیار دانشگاه-تشکیل بانک اطلاعات موقوفات حوزه سلامت دانشگاه-انعقاد تفاهم نامه با اداره کل اوقاف استان-پیگیری درجهت عقد تفاهم نامه بین شبکه های بهداشت و درمان و اوقاف شهرستان هاتشکیل شورای اجرایی وقف و سلامت
از مجموع 1 رأی