معرفی اداره و شرح وظایف

460

«بسم الله الرحمن الرحیم»

اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه؛ در سال 1398 و پس از انحلال معاونت اجتماعی سابق، به عنوان واحد سازمانی مستقل در ذیل حوزه ریاست دانشگاه تشکیل شد.از جمله مهمترین وظایف این اداره؛ می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • آموزش و توانمندسازی سازمان های مردم نهاد (سمن) حوزه سلامت و سایر سمن های مرتبط با وظایف و مأموریت های دانشگاه
  • ساماندهی و ایجاد زمینه مشارکت خیرین، واقفین، سمن ها و گروه های داوطلب در برنامه های حوزه سلامت
  • پشتیبانی از سمن ها در راستای اهداف کلی سلامت
  • شناسایی خیرین سلامت،  سمن های حوزه سلامت، موقوفات حوزه سلامت و گروه های داوطلب علاقمند به همکاری.
  • پلاک کوبی اموال اهدایی خیرین
  • پیگیری تأسیس مؤسسات خیریه بیمارستانی و پایش عملکرد آنها
  • همکاری با معاونت درمان دانشگاه در فرایند اعطای مجوز فعالیت به مراکز درمانی خیریه و پایش عملکرد آنهااز مجموع 5 رأی