معرفی اداره و شرح وظایف

778

 

آشنایی با اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه

مقدمه:
سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی برابر ماده 2 از اساسنامه این سازمان عبارت است از آسایش کامل جسمی ،روحی و روانی ، اجتماعی و معنوی و نه فقط نبودن بیماری و ناتوانی که در تعریف کامل تر و نوین فرد سالم به کسی می گویند که از نظر چهاربعد جسمی ، روحی و روانی ، اجتماعی و معنوی در سلامتی کامل به سر می برد.

ازطرفی همه می دانیم محور توسعه پایدار انسان سالم است و جوامع امروزی خواستار ایجاد بستر مناسب برای تولید و شتاب لازم در رسیدن به توسعه همه جانبه اند و برای رسیدن به توسعه همه جانبه و جامعه سالم با افرادی پویا و توانمند ، باید از مشارکت جدی و سازمان یافته مردم و همکاری بخشهای مختلف توسعه و رفاه اجتماعی کمک بگیریم و مشارکت مردم در سلامتی همگانی اولویت اساسی این مدیریت می باشد.

در سالهای پس از انقلاب شبکه های بهداشت و درمان بر پایه رویکرد "مراقبتهای اولیه سلامت (PHC) " طراحی و فعال گردید که در کشور ما (بر اساس اذعان سازمان بهداشت جهانی ) علی رغم اقدامات عالی در زمینه پیشگیری ، مراقبت و درمان دو اصل بنیادین رویکرد PHC یعنی برخورداری از مشارکت مردم و تکوین همکاریهای بین بخشی هرگز در حد دیگر اجزای این رویکرد شکل نگرفته و ضمن عدم تکامل اثر بخش نگردید ولذا نیاز بود در کنار وظایف اصلی وزارت بهداشت یعنی آموزش علوم پزشکی و خدمات سلامت  ، دو وظیفه مهم دیگر یعنی تعامل بین بخشی و مشارکت مردم در برنامه های سلامت نیز براین وظایف اضافه گردد که اجرای این دو وظیفه مهم طلبید که حوزه حساس و مهمی بنام معاونت امور اجتماعی در سال 1395در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی راه اندازی و تشکیل گردد .اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه؛ در سال 1398 و پس از انحلال معاونت اجتماعی سابق، به عنوان واحد سازمانی مستقل در ذیل حوزه ریاست دانشگاه تشکیل شد.از جمله مهمترین وظایف این اداره؛ می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تقویت فرهنگ و رفتار مشارکت داوطلبانه و از جمله خیرین سلامت و سازمان های مردم نهاد و همچنین افزایش مشارکت مردمی افراد ، گروهها ، کانون های محلی و سازمانها برای ارتقای سلامت جامعه ،
سازماندهی ، توسعه و حمایت از موسسات خیریه سلامت مطابق دستور العمل ها و سیاستهای ابلاغی
، سازماندهی ، تقویت و حمایت از سازمانهای مردم نهاد و توانمند سازی آنها،
شناسایی ،هدایت و حمایت از ظرفیت های خیرین سلامت ، موسسات خیریه درمانی و بیمارستانی در بیمارستان ها و مراکزآموزشی درمانی ، امور خیریه و اوقاف استان در جهت توسعه و ارتقای نظام سلامت از اهم وظایف و اهداف این مدیریت می باشد.

معرفی اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت

با توجه به فلسفه وجودی این حوزه و با عنایت به شرح وظایف حوزه اجتماعی که همانا تکوین همکاریهای بین بخشی می باشد و همچین بدلیل اینکه تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت عموم مردم به تنهایی و فقط با اجرای سیاست کاری وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی امکان پذیر نمی باشد نیاز به مشارکت های مردمی ،خیرین ، سازمان های مردم نهاد ، موسسات خیریه و همچنین حمایت و همکاری  های درون و بین بخشی احساس می گردد تا با تقسیم کار و قبول مشارکت در اجرای برنامه های حوزه سلامت در این راه قدمهایی مثبت و موثر در ارتقای سلامت آحاد جامعه برداریم .

تشریح وظایف و اقدامات :

-      جلب و جذب مشارکت های مردمی و خیرین درحوئزه سلامت

-      تشکیل ، راه اندازی و نظارت بر عملکرد موسسات خیریه درمانی و بیمارستانی

-      پیگیری و نظارت بر پلاک کوبی پروژه ها و اقلام اهدایی خیرین سلامت

-      توسعه، حمایت ، نظارت و توانمندسازی سازمان های مردم نهاد سلامت

-      انعکاس و اطلاع رسانی اقدامات خیرین و سمن های سلامت درجامعه

اهم وظایف:

الف : خیرین سلامت

جلب مشارکت مردمی ، بهره گیری واستفاده بهینه از ظرفیت خیرین

- جذب خیرین برای تئسعه وتجهیز پروژه ها و تجهیزات بهداشتی درمانی، آموزشی و پژوهشی

-تهیه بانک اطلاعات و کتاب خیرین سلامت

-هدایت خیرین به سمت نیازهای واقعی دانشگاه درحوزه سلامت

-پیگیری و نظارت بر پلاک کوبی موارد اهدایی خیرین سلامت

- تجلیل از خیرین و برگزاری همایش تقدیر از خیرین

-تعامل با مجمع خیرین سلامت برای بهره مندی از ظرفیت این مجموعه و پیگیری مشکلات مربوط به مجمع در واحد های تابعه دانشگاه

ب: سازمان های مردم نهاد

سازمان مردم نهاد در دنیای امروز، نهاد مدنی غیردولتی است که در پاسخ به یک مسئله و یا در ارتباط با یک موضوع مشخص ، بصورت داوطلبانه با مشارکت مردم  و با داشتن هدف و جهارچوب فعالیت مشخص و با تاکید بر مشارکت محوری و اقدامات اجتماع محور در جهت کمک به ارتقای سطح آگاهی و توانمندیهای گروه های هدف تاسیس شده و دارای ماهیت غیرسیاسی و غیرانتفاعی است و واجد شخصیت حقوقی می باشد.

- تامین نیازهای دارویی و درمانی موردنیاز بیماران تحت پوشش

- حمایت های معیشتی اعضای تحت پوشش

- آموزش، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی درزمینه تخصصی مرتبط با موضوع تشکیل انجمن برای بیماران و عموم جامعه

-ایجاد تعامل و تقویت ارتباطات مردمی و سازمانی

-جلب مشارکت های مردمی و خیرین در راستای اهداف سمن

ج: موسسات خیریه درمانی

مرکزی است که به صورت عام المنفعه، غیر انتفاعی، هیئت امنایی(دارای شخصیت حقوقی با اعضاء واجد شرایط و صلاحیت) و با مشارکتهای مردمی مطابق این آیین نامه و شرایط هریک از آیین نامه های موسسات پزشکی و پیراپزشکی ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، با رعایت ضوابط قانونی و پس از اخذ پروانه های بهره برداری(تاسیس) و مسئول فنی از وزارت ایجاد و اداره می گردد

- جلب مشارکت مردمی و خیرین برای راه اندازی بیمارستان، درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی و مراکز خیریه درمانی

-بهره مندی از تعامل برون سازمانی و بنگاه های اقتصادی درجهت کمک به درمان بیماران نیازمند و صعب العلاج و بیماران خاص

-برگزاری مراسم جشن گلریزان ، کمپین هایی در جهت بهره مندی مضاعف از پتانسیل و ظرفیت خیرین

-ساماندهی امور داوطلبانه و جهادی با همکاری جوانان علاقه مند به کارهای خیر

-تامین نیازهای دارویی و درمانی بیکماران نیازمند

-تهیه تجهیزات توانبخشی ازجمله ویلچر برای معلولین

-توانمندسازی خانواده های بیماران از طریق راه اندازی کارگاه های خیاطی و تولیدی و ایجاد زمینه شغلی برای آن ها

-حمایت های معیشتی اعضای تحت پوشش

 

د: موسسات خیریه بیمارستانی

موسسات خیریه بیمارستانی به منظور ساماندهی خدمات عام المنفعه و امور نیکوکاری و بهره برداری از منابع حاصل از امور خیریه جهت تامین نیاز های دارویی، درمانی، حمایتی و تجهیزات مورد نیاز بیماران، همچنین ساخت و بازسازی بیمارستان، درمانگاههای تخصصی و نیز توسعه کمی و کیفی خدمات سلامت در بیمارستان های دانشگاهی از سال 1395 در اولویت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است تا در کنار هربیمارستان دانشگاهی یک موسسه خیریه تشکیل گردد.

این موسسات دارای ماهیت غیر سیاسی، غیر تجاری، غیرانتفاعی، غیردولتی، داوطلبانه و عام المنفعه بوده و تحت عنوان مؤسسه خیریه در موضوع امور خیریه و نیکوکاری و حمایت از بیماران با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و براساس اساسنامه مصوب و با مجوز وزارت کشور فعالیت می نمایند و ضمن اینکه ساماندهی مشارکت های مردمی برای حمایت از بیماران، ساخت و تجهیز و بازسازی و توسعه بیمارستان، هماهنگی خیرین برای مشارکت در توسعه سلامت از اهداف این مهم این موسسات می باشند که در اجرای این اهداف : همکاری با واحد مددکاری بیمارستان جهت کمک به حوزه مددکاری به منظور شناسایی نیاز های بیماران و اولویت های توسعه بهسازی و خدمات بیمارستانی بر اساس توان مؤسسه ، پیگیری به منظور بهره برداری از حداکثر ظرفیت های بخش دولتی و غیر دولتی ،تبلیغات و اطلاع رسانی، برگزاری همایش ها و نشست هایی با حضور مردم، خیرین و گروه های داوطلب به منظور معرفی نیازهای بیماران، برنامه های توسعه بیمارستان و اهداف موسسه ، شناسایی نیازهای اصلی و اولویت تامین یا تجهیز منابع از طریق روش های نوین کسب منابع و برگزاری جشن های گلریزان، بازارچه های خیریه،گرفتن حق عضویت، توزیع صندوق های جمع آوری کمک های مردمی از روش های اجرایی خواهد بود.

در 9 بیمارستان موسسات خیریه حامی بیمارستان تشکیل شده است

- همکاری با واحدمددکاری بیمارستان بمنظور شناسایی نیازهای بیماران و تامین نیازهای دارویی ودرمانی آنان

-احصاء اولویت های توسعه ، بهسازی و خدمات بیمارستان

-پیگیری بمنظور بهره برداری ازحداگثر ظرفیت های بخش دولتی و غیردولتی

-اطلاع رسانی و نشست با حضور مردم ، خیرین و گروه های داوطلب بمنظور معرفی نیازهای بیماران، برنامه های توسعه بیمارستان و اهداف موسسه

-شناسایی نیازهای اصلی و اولویت تامین منابع از طریق روشهای نوین کسب منابع

-ساخت و بازسازی بیمارستان ودرمانگاه تخصصی

-توسعه کمی وکیفی خدمات سلامت

همسئولیت اجتماعی  بنگاه های اقتصادی وشرکت ها csr

بهره مندی از ظرفیت مشارکت اجتماعی شرکت ها در پروژه های سلامت محور

   - افزایش مشارکت های اجتماعی شرکت ها و بنگاه های بخش خصوصی در حوزه سلامت مردم

-    نهادینه سازی و توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی در رفع نیازهای حوزه سلامت

-       استفاده از ظرفیت خیرین سلامت کشور در حوزه مشارکت اجتماعی شرکتی

-      افزایش آگاهی، مسئولیت­پذیری و پاسخگویی اجتماعی، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت

-تبیین وپیگیری اهداف، سیاستها و برنامه های مجمع درحوزه مشارکت های اجتماعی شرکت ها

-تبیین اهداف دراولویت و سیاست های پیشنهادی سلامت استان

-جلب مشارکت، تسهیل ،نهادینه سازی و توسعه مشارکت اجتماعی شرکتی

-شناسایی سازمان ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مسئولیت پذیر در استان

-استعلام معوقات مالیاتی شرکت طرف قرارداد از اداره مالیات و اطمینان از خوش حسابی مالیاتی شرکت

-تقدیرازفعالان ممتاز و معرفی به جشنواره های ملی و بین المللی

-ارائه مشاوره رایگان و بسته های آموزشی درحوزه مشارکت اجتماعی شرکتی به فعالان اقتصادی

 

و: وقف و سلامت

شناسایی و ساماندهی امور املاک وقفی حوزه سلامت

-احصاء و مستند سازی مطالبات موقوفات املاک دراختیار دانشگاه

-تشکیل بانک اطلاعات موقوفات حوزه سلامت دانشگاه

-انعقاد تفاهم نامه با اداره کل اوقاف استان

-پیگیری درجهت عقد تفاهم نامه بین شبکه های بهداشت و درمان و اوقاف شهرستان ها

تشکیل شورای اجرایی وقف و سلامت

 


از مجموع 6 رأی