سازمان های مردم نهاد سلامت

70

تشکلهای مردم نهاد  حوزه سلامت

رئیس هیئت مدیره/مدیر عامل

موضوع فعالیت

 

نام تشکل

آقای سید حمید حریری

حمایت از بیماران سرطانی

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی عطوفت

 

سرکار خانم مرضیه شاددل

بهداشت و درمان کودکان(حمایت از درمان کودکان زیر 17 سال)

مؤسسه خیریه مروارید نهفته مهر اترک

سرکار خانم سهیلا پیدا

حمایت از بیماران ام اس

انجمن حمایت از بیماران ام اس

جناب آقای دکتر شهریاری

حمایت از بیماران کلیوی

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی

.

جناب آقای اسکندری

حمایت از بیماران دیستروفی عضلانی

انجمن قدم معلولان ضعف عضلانی

جناب آقای صفاری

بهداشت و درمان

شعبه استانی مجمع خیرین سلامت

جناب آقای ملکی

پیشگری از آسیب های اجتماعی (مقابله با اعتیاد)

انجمن معتادان گمنام

جناب آقای وحدت

کار آفرینی بیماران خاص و محیط زیست

مؤسسه پیوند مهر بخش اترک

سرکار خانم سیمین نامجو

آسیب های اجتماعی خانواده

مؤسسه نیک اندیشان مهر خانواده خراسان شمالی

سرکار خانم سیمین نامجو

پیشگیری از آسیبهای اجتماعی زنان و خانواده در 3 حوزه اجتماعی،پیشگیری و توانبخشی

مؤسسه غیر انتفاعی تابان مهر سپید خراسان شمالی

جناب آقای حیدری

حمایت از حقوق و منافع قشر محروم نابینا و کم بینا

جامعه نابینایان طلیعه نور خراسان شمالی

جناب آقای دکتر بلوریان

حمایت در زمینه اشتغال،آموزش و ازدواج جامعه معلولین

جامعه خیرین حامی معلولین خراسان شمالی

سرکار خانم جمشیدی

 

 

حمایت از بیماران CF

انجمن حامی امید هم نفس

سرکار خانم دکتر حجازی

توانبخشی و نگهداری سالمندان پردیس

مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان پردیس

 

جناب آقای دکتر شهریاری

 

توانبخشی شبانه روزی معلولین ذهنی بالای 14 سال

مرکز توانبخشی معلولین 12 آذر

سرکار خانم راه چمنی

 

توانمند سازی بیماران خاص

انجمن مردم نهاد همیاران اتیسم

سرکار خانم جعفری

 

مؤسسه ندای آرامش خانواده اترک

 

جناب اقای شیرازی

مرکز شبانه روزی نگهداری و ت

مرکز شبانه روزی معلولین ذهنی مهر شیروان

 

سرکارخانم اصغرزاده

 

مؤسسه نگهداری معلولین امام جواد ع شیروان

جناب آقای ایزانلو

 

مؤسسه خیریه و جامعه نابینایان روشنای شیروان

سرکار خانم باتر

 

مؤسسه انتفاعی ستایش ذهن آرام
از مجموع 1 رأی