×
  • یكشنبه ١٧ فروردین ١٣٩٩
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

اخبار
صوت و فیلم
جلوه ای از ایثار پزشکان و پرستان بیمارستان جوادلائمه جاجرم

جلوه ای از ایثار پزشکان و پرستان بیمارستان جوادلائمه جاجرم
سه شنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٨

جلوه ای از ایثار پزشکان و پرستان بیمارستان جو...

گزارش تصویری
خدا قوت مدافعان سلامت

خدا قوت مدافعان سلامت
شنبه ١٦ فروردین ١٣٩٩

خدا قوت مدافعان سلامت