×
  • یكشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
بازدید سرزده سرپرست دانشگاه از معاونت غذا و دارو

بازدید سرزده سرپرست دانشگاه از معاونت غذا و دارو
شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٨

بازدید سرزده سرپرست دانشگاه از معاونت غذا و د...

گزارش تصویری
بازدید سرزده رئیس دانشگاه از معاونت درمان

بازدید سرزده رئیس دانشگاه از معاونت درمان
شنبه ١٩ مرداد ١٣٩٨

بازدید سرزده رئیس دانشگاه از معاونت درمان