×
  • پنج شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٩
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

اخبار
حمایت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از جشنواره بین المللی کارتون با موضوع بیماری کرونا

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩ ۸۳

حمایت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از جشنواره بین المللی کارتون ب...

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در دیدار با دبیر جشنواره بین المللی کارتون با موضوع بیماری کرونا به منظور روحیه بخشی و پایش افکار عمومی بین المللی در ارتباط با برخورد فرهنگ ها و ملیت های مختلف با بیماری کووید ۱۹ از این جشنواره حمایت کرد.
صوت و فیلم
سفر دکتر حریر چی معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بجنورد

سفر دکتر حریر چی معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بجنورد
شنبه ٤ مرداد ١٣٩٩

سفر دکتر حریر چی معاون کل وزارت بهداشت درمان ...

گزارش تصویری
سفر دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به بجنورد

سفر دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به بجنو...
جمعه ٣ مرداد ١٣٩٩

سفر دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت درمان ...