×
  • چهارشنبه ١ اسفند ١٣٩٧
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

اخبار
صوت و فیلم
کلیپ معرفی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمال

کلیپ معرفی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمال
دوشنبه ١٩ شهریور ١٣٩٧

کلیپ معرفی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمال

گزارش تصویری
شکوه 40 سالگی

شکوه 40 سالگی
دوشنبه ٢٢ بهمن ١٣٩٧

شکوه 40 سالگی