×
  • جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
بازدید سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت از پروژه های قابل افتتاح دانشگاه

بازدید سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت از پروژه های ق...
یكشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨

بازدید سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی ...

گزارش تصویری
بازدید سرزده رئیس دانشگاه از معاونت درمان

بازدید سرزده رئیس دانشگاه از معاونت درمان
شنبه ١٩ مرداد ١٣٩٨

بازدید سرزده رئیس دانشگاه از معاونت درمان