×
  • شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
دیدار سرپرست دانشگاه با جمعی از دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی

دیدار سرپرست دانشگاه با جمعی از دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجو...
شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨

دیدار سرپرست دانشگاه با جمعی از دانشجویان ساک...

گزارش تصویری
جلسه پرسش و پاسخ ریاست ، معاونین، روسای دانشکده های دانشگاه  به مناسبت 16 آذر روز دانشجو

جلسه پرسش و پاسخ ریاست ، معاونین، روسای دانشکده های دانشگاه به م...
شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨

جلسه پرسش و پاسخ ریاست ، معاونین، روسای دانش...