×
  • سه شنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٨
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
بسیج ملی کنترل فشارخون

بسیج ملی کنترل فشارخون
دوشنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٨

بسیج ملی کنترل فشارخون

گزارش تصویری
روند پیشرفت پروژه های دپارتمان قلب و دانشکده دندان پزشکی  دانشگاه

روند پیشرفت پروژه های دپارتمان قلب و دانشکده دندان پزشکی دانشگاه
یكشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٨

روند پیشرفت پروژه های دپارتمان قلب و دانشکده...