×
  • چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٨
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
چه کنیم که کرونا نگیریم

چه کنیم که کرونا نگیریم
یكشنبه ٤ اسفند ١٣٩٨

چه کنیم که کرونا نگیریم

گزارش تصویری
مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن 98

مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن 98
سه شنبه ٢٢ بهمن ١٣٩٨

مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن 98