گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۳ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۸ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۳۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۱۸۴۸۳ مورد

اولین جلسه هیئت تحریریه


بسمه تعالی

صورتجلسه هیئت تحریریه مجله "Journal of Zoonotic Diseases"

شماره جلسه: 1

 

تاریخ برگزاری: 1391/7/20

زمان: ساعت 10 تا 12

مکان: مشهد-  مرکزPHC

موضوعات مورد بررسی:

معارفه اعضای هیئت تحریریه

تدوین سیاست های کلی نشریه

طراحی فرایند کلی نحوه پذیرش وبررسی مقالات

مصوبات جلسه:

 1. با توجه به تشابه اسمی مجله، مقرر شد با هماهنگی دبیرخانه کمیسیون نشریات علوم پزشکی نام نشریه به ترتیب اولویت به یکی از اسامی زیر تغییر یابد.

 

Iranian Journal of Zoonotic Diseases

Journal of Zoonoses

Applied Journal of zoonotic Diseases

Regional Journal of Zoonotic Diseases

Journal of zoonoses research center

 

 1. مجله بر اساس مجوز صادره تا زمان نمایه شدن در سایت های معتبر بصورت دوفصلنامه چاپ شود.
 2. در هر شماره حداقل 8 وحداکثر 10 مقاله Original article چاپ شود.
 3. فرایند کلی پذیرش مقالات تدوین و مقرر شد پس از برررسی اولیه مقاله توسط سردبیر جهت تصویب وتعیین داور در جلسه هیئت تحریریه مطرح گردد.
 4. هر مقاله جهت داوری به حداقل سه داور ارسال شود.
 5. یکی از داوران می تواند به انتخاب نویسنده تعیین شود.
 6. راهنمای نویسندگان در اختیار اعضاء هیئت تحریریه قرار گرفت و مقرر شد اعضاء نظرات اصلاحی خود را به دبیرخانه مجله ارسال نمایند.
 7. بر مشارکت اعضاء هیئت تحریریه مجله در تامین مقالات مورد نیاز شماره‏های اول نشریه تاکید شد و مصوب شد اعضاء هیئت تحریریه مقالات خود را جهت بررسی وچاپ دراولین شماره نشریه به پست الکترونیک مجله ارسال نمایند.
 8. بر مشارکت وجدیت کلیه اعضاءهیئت تحریریه بخصوص سردبیر تاکید شد.
 9. مقرر شد به منظور افزایش غنای بانک اطلاعات داوران، هر یک از اعضاء هیئت تحریریه افراد واجد شرایط داوری را با ذکر حوزه تخصصی هر فرد به دفتر مجله اعلام نمایند.
 10. به منظور غنای علمی نشریه مقرر شد اعضاء هیئت تحریریه افراد واجد شرایط جهت حضور در اینترنشنال بورد مجله را جهت مکاتبه ودریافت نظرات آنان به دبیرخانه مجله اعلام نمایند.
 11. بر چاپ بموقع مجله تاکید شد.
 12. به منظور چاپ سریع تر اولین شماره مجله به سردبیر اجازه داده شد با تشکیل بورد مشورتی با حضور اعضاء هیئت تحریریه مستقر در بجنورد نسبت به بررسی، ارسال به داوران وتصویب مقالات اقدام نمایند.
 13. . سایر اعضا هیئت تحریریه در جریان روند تصویب مقالات قرار گرفته و مقالات مصوب قبل از ارسال برای چاپ به اطلاع اعضا رسانده شده و خلاصه ی مقالات پذیرفته شده قبل از چاپ از طریق پست الکترونیک به اطلاع کلیه اعضاء هیئت تحریریه رسانده شود.


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...