گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۳۲ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۳۶۰ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۱۷۶۳۴ مورد

اولویت های پژوهشی


اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های منتقله بوسیله ناقلین در سال 1394

 • بررسی نقش آموزش بهداشت و ارتقاء آگاهی مردم در كنترل بيماريهاي منتقله بوسیله ناقلین
 • بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد عموم مردم و کارکنان حوزه سلامت درزمینه بيماريهاي منتقله بوسیله ناقلین
 • بررسي اپيدميولوژي بيماريهاي منتقله بوسیله ناقلین (مالاریا، لیشمانیوز، تب های خونریزی دهنده، تولارمی و...)
 • تعيين بار بيماريهاي منتقله بوسیله ناقلین
 • تعيين فون، بیولوژی و اکولوژی ناقلین و بندپایان مهم (پشه ها، پشه خاکی ها، مگس ها، کک ها، کنه ها، عقرب ها و...)
 • بررسی بیولوژی و اکولوژی مخازن بيماريهاي منتقله بوسیله ناقلین
 • بررسی مقاومت به حشره کش ها در ناقلین
 • بررسی استفاده از روش های بیولوژیکی در کنترل ناقلین
 • ارزشیابی روش های مختلف مبارزه با ناقلین
 • استفاده از تکنولوژی های نوین در کنترل ناقلین
 • بررسي اپيدميولوژي گزیدگی توسط بندپایان وسایر جانوران زهرآگین
 • ارزشیابی درمان مار گزیدگی و عقرب گزیدگی
 • ارزیابی استفاده از حشرات در درمان ضایعات جلدی (ماگوت تراپی)
 • بررسی استفاده از حشرات در پزشکی قانونی
 • ارزیابی استفاده از گياهان دارويی در درمان و کنترل بيماريهای منتقله بوسیله ناقلین
 • بررسی بيماري هاي منتقله بوسیله ناقلین در بيماران مبتلا به نقص ايمني
 • بررسي اثرات بيولوژيكی  فرآورده های حشرات
 • ارزیابی مديريت محيط در كنترل بيماريها
 • بررسی نقش توسعه (سد سازی، راه سازی، گسترش شهر نشینی و...) در بیماری های منتقله بوسیله ناقلین
 • بررسي تأثيرخودمراقبتی در پیشگیری از بیماری های منتقله بوسیله ناقلین و هزینه های آن
 • اندازه گيري باقيمانده سموم كشاورزي (حشره كش ها و آفت كش ها...)در محصولات كشاورزي
 • بررسی تاثیر استفاده از سموم کشاورزی در بروز مقاومت در ناقلین
 • بررسي اپيدميولوژي، درمان و بار بيماريهاي قابل انتقال بین انسان وحیوان(زئونوز) با تاکید بر بروسلوز، لپتوسپیروز و هیداتیدوز
 • بررسي اپيدميولوژي سایر بيماريهاي انگلی

 

اولویت های پژوهشی سال 1393

اولویت های پژوهشی سال 1392

 

 

 

 

 جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...