گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۸ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۸ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۴۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۱۸۵۱۶ مورد

مقالات چاپ شده


عنوان مقاله

First Molecular Identification of Sarcocystis ovicanis (Protozoa, Apicomplexa) in the Brain of Sheep in Iran

Molecular Identification of Macroscopic And Microscopic Cysts of Sarcocystis in Sheep in North Khorasan Province, Iran

First detection of Leishmania infantum in Phlebotomus kandelakii Using molecular methods in north-eastern Islamic Republic of Iran

Gestational Diabetes mellitus in Iran - experience fromthe National Diabetes Program

Some Epidemiological Aspects of Cutaneous Leishmaniasisin Northern Khorasan Province, Iran

The effect of seeing a family physician on the level of glycosylated hemoglobin(HbA1c) in type 2 Diabetes Mellitus patients

Students’ perception about Logbooks: advantages, limitation and
recommendation — a qualitative study

An Overview And Mapping Of Childhood Tuberculosis: Prevalence,Scientific Production And Citation Analysis

Opening wedge high tibial osteotomy using tibial wedge allograft:a case series study

گزارش دو مورد سندرم پاپيلون

اپيدميولوژي بيماري سل و عوامل مرتبط با آن در استان خراسان شمالي طي سال هاي1384- 89

سلامت روان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي و عوامل مرتبط با آن در سال 1389

عوامل موثر بر طول مدت شيردهي در شهرستان فاروج با استفاده از آناليز بقاء در سال 1389

شاخص توانايي انجام كار ابزاري مهم در بهداشت حرف هاي و طب كارجهت شناسايي كارگران در معرض خروج زودرس از محيط كار

كيفيت مراقبت بيماران ديابتي نوع 2 در مناطق روستايي شهرستان ملكان

مطالعه اپيدميولوژيك ليشمانيوز پوستي در شهرستان مرودشت،استان فارس، 88 - 138

مقايسه دو شيوه تمريني تداومي و تناوبي هوازي بر hs-CRP و چربي هاي خون به عنوان عوامل پيش گويي کننده بيماري هاي قلبي-عروقي

بروز حركات غير طبيعي و عوامل مرتبط با آن بهنگام القاء بي هوشي با پروپوفول

تاثير چهار هفته حركت درماني بر تعادل، تونيسيته تشديد شده عضلاني و كيفيت زندگي بيماران همي پلژي

علائم بالینی و آزمایشگاهی سپتی سمی نوزادی در بیمارستان قائم مشهد

نیاز سنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در معاونت های بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه خود آنان

عوامل مرتبط بر وضعیت رانندگان در حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت در خودرو ها در استان خراسان شمالی نوروز 1391

شیوع چاقی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستان های استان خراسان شمالی

روند اقدام به خودکشی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان بجنورد از سال 1385 تا 1390

عوامل تاثیر گذار بر آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و مربیان: مرور سیستماتیک

وضعیت کمی مقالات زئونوز ایران در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس : مطالعه علم سنجی

خصوصیات اپیدمیولوژیک بروسلوزیس در استان خراسان شمالی طی سالهای 90-1385

ارتباط سبک زندگی با پرفشاری خون در کارکنان ادارات دولتی شهرستان بجنورد

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

بررسی عوامل موثر بر آلودگی به شپش سر در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان مانه و سملقان

بررسی سبک های یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بر اساس مدل کلب

بررسی فعالیت فیزیکی و فرایند تصمیم گیری در دانش آموزان دبیرستانی

بررسی شیوع و ژنوتایپینگ انگل سارکوسیستیس در گوسفندان استان خراسان شمالی

عفونت هپاتیت ب در استان خراسان شمالی طی سال های 91-1389

الگوي عادات غذایی و فعالیت بدنی در دانش آموزان دبیرستانی استان خراسان شمالی

بررسی و مقایسه شاخص هاي عملکردي بیمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با استفاده از استاندارد شاخص هاي عملکردي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آگاهی، نگرش و عملکرد موتورسواران شهر بجنورد نسبت به استفاده از کلاه ایمنی در پیگیری از حوادث

مقايسه تاثير نمايش فيلم و جزوه آموزشي بر آگاهي و نگرش دانش آموزان در مورد بيماري تالاسمي

ارتباط بین عادات غذایی با شاخص توده بدنی و نحوه توزیع چربی در دختران دبیرستانی شهر بجنورد

وضعیت سلامت جسمی و روانی سالمندان شهر کرمان

همه گیري پدیکلوزیس و فاکتورهاي مرتبط با آن در دانش آموزان

ارتباط بین جهت گیري مذهبی و عملکرد خود مراقبتی در بیماران دیابت نوع 2

بررسی سبکهاي یادگیري دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بر اساس مدل وارك

بررسی ارزش تشخیصی پروکلسیتونین سرم در افتراق مننژیت میکروبی از غیر میکروبی در کودکان مراجعه کننده به اورژانس اطفال بیمارستان هاي قائم (عج) و اما م رضا (ع) مشهد

بررسی وضعیت پای دیابتی بیماران مراجعه کننده به کلنیک ویژه دیابت شهرستان سبزوار با استفاده از مدل فرایند موازی توسعه یافته

تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقای عملکرد آموزشی رابطین سلامت در رابطه با پیشگیری از بیماری سالک

عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوري کارکنان از دیدگاه پرسنل شاغل دربیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران: 1391

بررسی شیوع کم خونی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بجنورد:1393جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...