-

به سایت اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خوش آمدید


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۹ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۳۶ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۴۵۷ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۵۳۳۹۲ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٩/١٠/٢٣ - ۵۲۲ مورد

معرفی رئیس اداره بازرسی دانشگاه


 

                         

  نام و نام خانوادگی: اصغر قدیمی

سمت: رئیس اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

عنوان پست سازمانی: کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد

سابقه کاری:16 سال

تلفن تماس:05831511230

 ایمیل سازمانی   bazrasi@nkums.ac.ir  

سایر وظایف محوله : دبیر کمسیون ماده 94 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ، رئیس هیئت حل اختلاف دانشگاه

سوابق مدیریتی: مدیر امور حقوقی دانشگاه

شرح وظیفه رئیس اداره بازرسی:

·         دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در دانشگاه

·         آگاهی از عملکرد، دستاوردها، نوآور یها، موفقیتها، محدودیتها، ضعفها و مشکلات سازمان.

·         برقراری ارتباط مناسب و منطقی با مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاهی.

·         هماهنگی و همکاری با کلیه واحدهای سازمانی تحت پوشش نهادها و سازما نهای مرتبط.

·         برنامه ریزی به منظور استفاده از ظرفیت بازرسان ماده 91 به منظور بازرسی از عملکرد واحد های تابعه دانشگاه

·         برنامه ریزی به منظور اولیوت های اعلامی در بازرسی از واحد های تابعه بر اساس اعلام دفتر بازرسی وزارت و یا رئیس محترم دانشگاه

·         نظارت و پیگیری بر دریافت شکایات حضوری ، الکترونیک مراجعین و کارکنان دانشگاه

·         نظارت و پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان.

·         تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر دور ه ی و یا موردی از واحدهای سلامت تحت پوشش برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی

·         نظارت بر شناسایی و کشف گلوگاه های فساد خیز و مفاسد اداری از طریق بازرسی های  آشکار و پنهان، ارائه گزارش و پسخوراندهای لازم به مدیران ذیربط.

·         برنامه ریزی به منظور بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد آنان با ارباب رجوع و گزارش به مقام مافوق.

·         بررسی و تحقیق پیرامون صحت وسقم موضوع شکایات و پیگیری و اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی

·         نظارت بر تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به مقام مافوق

·         کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزار ش های لازم به مقامات ذ یربط

·         برقراری ارتباط و تعامل موثر با بازرسی کل استان ، دفتر بازرسی وزارت، دفتر بازرسی استانداری ، هیات رسیدگی به تخلفات اداری ، و سایر نهاد های نظارتی برون سازمانی و درون سازمانی

·         شرکت در جلسات هیئت رئیسه ، کمیته استخدام ، جذب بهورزی ، کمسیون ماده 20 صدور مجوز ها ، کمسیون ماده 11 ، کمیته نقل و انتقال ، کمیته سلامت اداری ، کمیته مدیریت عملکرد ، کمیته جوانی جمعیت ، کمسیون مناقصات و مزایدات و سایر جلسات حسب مورد و نیاز

·         نظارت و برنامه ریزی به منظور نیازسنجی و تدوین برنامه هاي آموزش و توانمندسازي کارشناسان اداره بازرسی

·        برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های رضایت سنجی از مراجعین

·      بستر سازی به منظور استفاده از ظرفیت و گزارش های مردمی و دریافت گزارش ها

 

 

 

جستجو
رسیدگی به شکایات (۲۵۲۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...