تاریخچه

207

دانشکده دندانپزشکی بجنورد از سال 1391 فعالیت خود رابا تعداد 10 عضو هیئت علمی آغاز و از بهمن ماه 1391 اولین گروه دانشجویان دوره دکترای حرفه ای دندانپزشکی به تعداد28 نفر را پذیرش نمود. این دانشکده با وسعت 800 متر مربع در بخش آموزشی و درمان شروع به کار کرد . در سال ۱۳۹۸ کتابخانه این دانشکده با وسعت ۳۶۰۰ متر مربع زیر بنا واقع در کوی پردیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  از کتابخانه مرکزی مستقل و مشغول به فعالیت شد و در حال حاضر حدود ۲۲۰ دانشجو  دکترای عمومی دندانپزشکی مشغول به تحصیل می باشند و  ۹۵ نفر دانشجو  نیز فارغ التحصیل شده اند همچنین تعداد  30 نفر هیئت علمی از اساتید  مجرب و توانمند در امر آموزش با دانشکده همکاری می کنند. 
از مجموع 1 رأی