جامعه استفاده کننده

180

معرفی جامعه استفاده کننده

اعضاء محترم هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان وابسته به دانشکده

 کتابها بهای فارسی و لاتین درقفسه های جداگانه، براساس رده بندی های بین المللی ،NLM , LC) مرتب شده است.  

 

نظام دستیابی به منابع به صورت سیستم قفسه باز می باشد که در واقع موثرترین روش استفاده از مجموعه کتابخانه است . و

 

به  مراجعه کننده امکان دسترسی سریع و مستقیم به منابع را داده، علاوه بر این، امکان گزینش و انتخاب کتاب از میان کتاب های

 

مشابه را برای اعضاء فراهم می آورد .
از مجموع 1 رأی