ارتباط با ما

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
بجنورد-جاده ارکان-پردیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی شماره تماس:05831513312
کد پستی : 9453155166
پست الکترونیکی : dentallib@nkums.ac.ir
تعداد افراد بر خط
تعداد بازدید های امروز
تعداد بازدید های دیروز
تعداد بازدید های هفته
تعداد بازدید های کل
پر بازدید ترین روز