حسن علیدخت

178

شرح وظایف:

  • ارائه خدمات کتابخانه ای به مراجعین در زمینه های مختلف از جمله کتاب و پایان نامه ها
  • برنامه ریزی و اقدامات لازم برای انطباق وضعیت و خدمات کتابخانه با آخرین استاندارد های موجود در این زمینه
  • ایجاد بستری مناسب برای افرادی که علاقه مند به آموزش خود می باشند
  • تمرکز منابع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی به آنها
  • کمک به تحقیقات و دروس در سطح عالی و تخصصی
  • پیش بینی تسهیلات لازم برای استفاده هر چه بیشتر استفاده کنندگان از منابع موجود در کتابخانه
  • شناسایی نیاز های اطلاعاتی مراجعه کنندگان و تهیه منابع مورد نیاز آنها
  • پاسخگویی روزانه به مراجعه کنندگان
  • ارائه خدمات عضو گیری
  • انجام کارهای ثبت کتاب و به طور کلی مراحل آماده سازی کتاب تا انتقال آنها به مخزن، امانت کتاب و در نهایت حفاظت و توسعه مجموعه منابع

مدرک: فوق لیسانس فیزیولوژی کاربردی

شماره تماس: 05831513312
از مجموع 1 رأی