×
  • دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد


9

سه شنبه ٦ خرداد ١٣٩٩ 460 کاربر صفحه اصلی فارسی سال 1397 - 371#

خاطرات سرکار خانم منصورخانی همکار بازنشسته دانشگاه از سوم خرداد

سرکار خانم منصورخانی همکار بازنشسته دانشگاه و مادر شهید موفق از ایثارگری های سوم خرداد ( آزاد سازی خرمشهر ) تا تقدیر از ایثارگران مدافع سلامت صحبت کرد