×
  • سه شنبه ٢٩ خرداد ١٤٠٣
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

ساختار سازمانی و اطلاعات مدیران

132

دانلود اطلاعات مدیران دانشگاه 

اطلاعات مديران پاسخگو.pdf

ساختار سازمانی دانشگاه 

ساختار سازماني دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي _2_.pdf

 

اطلاعات مدیران دانشگاه

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سملقان

رئیس مرکز بهداشت شهرستان سملقان

مدیر مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت سملقان

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر