×
  • شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد


1

سه شنبه ٦ خرداد ١٣٩٩ 364 کاربر صفحه اصلی فارسی سال 1397 - 371#

خاطرات سرکار خانم منصورخانی همکار بازنشسته دانشگاه از سوم خرداد

سرکار خانم منصورخانی همکار بازنشسته دانشگاه و مادر شهید موفق از ایثارگری های سوم خرداد ( آزاد سازی خرمشهر ) تا تقدیر از ایثارگران مدافع سلامت صحبت کرد