×
  • سه شنبه ٢٨ فروردین ١٤٠٣
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

رییس دانشگاه آخرین نفر واکسن زد

573

اتمام واکسیناسیون به اولویت کادر بهداشت و درمان
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر