×
  • یكشنبه ١٣ فروردین ١٤٠٢
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

رییس دانشگاه آخرین نفر واکسن زد

552

اتمام واکسیناسیون به اولویت کادر بهداشت و درمان
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر