×
  • یكشنبه ١٣ فروردین ١٤٠٢
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

نخستین عمل قلب باز در استان خراسان شمالی با موفقیت انجام شد

557

نخستین عمل قلب باز در استان خراسان شمالی با موفقیت انجام شد تدوین وتصویر مهدی احمدی
از مجموع 9 رأی

فاقد نظر