×
  • یكشنبه ١٣ فروردین ١٤٠٢
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

نگاهی کوتاه به تاریخ ساخت واکسن در ایران

329

این کلیپ توسط روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تولید شده است.

کارگردانی وتدوین:مهدی احمدی

گوینده متن: مهدی شمس آبادی
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر