×
  • دوشنبه ٢٩ اسفند ١٤٠١
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

احترام به والدین

463

این کلیپ در روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به مناسبت هفته سالمند تولید شد.
از مجموع 10 رأی

فاقد نظر