×
  • دوشنبه ٢٩ اسفند ١٤٠١
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

در شب یلدا میهمان ومیزبان کرونا نباشیم!

379

این کلیپ کوتاه باهمکاری پرستاران بیمارستان پورسینای آشخانه و روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تولید شده است.
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر