×
  • یكشنبه ١٣ فروردین ١٤٠٢
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

بصیرت مردم خراسان شمالی در فتنه ها

436

این کلیپ توسط روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در چند سال قبل تولید شده. 
از مجموع 5 رأی

فاقد نظر