×
  • جمعه ٢٤ فروردین ١٤٠٣
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

فهرست قراردادهای دانشگاه

228
عنوان قرارداد موضوع قرار داد معاونت مربوطه شهرستان واحد منعقد کننده قرارداد نام شرکت طرف قرارداد تاریخ شروع تاریخ پایان
تاسیسات  بیمارستان خاتم الانبیا شیروان معاونت درمان شیروان بیمارستان خاتم الانبیا  برق ماد نیرو گستر باربد 1402.01/01 1402/12/29
تاسیسات واگذاری مدیریتی ارائه کلیه امور نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان خاتم الانبیا معاونت درمان شیروان بیمارستان خاتم الانبیا شرکت ایده آل 1402/01/01 1402/12/29
قرارداد تامین گاز اکسیژن قرارداد تامین گاز اکسیژن معاونت درمان بجنورد بیمارستان امام علی(ع) قرارداد تامین گاز اکسیژن 1402/02/01 1403/01/31
خدماتی و نظافتی  بیمارستان امام حسن (ع) معاونت درمان بجنورد بیمارستان امام حسن(ع) عباسعلی ریخته گر زاده 1402/01/01 1402/01/31
آزمایشگاه  بیمارستان امام حسن (ع) معاونت درمان بجنورد بیمارستان امام حسن(ع) دکتر علی یوسفی 1402/02/01 1402/12/29
رخت شویخانه  بیمارستان امام علی(ع) معاونت درمان بجنورد بیمارستان امام علی(ع) شرکت پیشگامان بی نظیر گلاله 1402-01-01 1402/02/31
فضای سبز  بیمارستان خاتم الانبیا شیروان معاونت درمان شیروان بیمارستان خاتم الانبیا بازرگانی توسعه به نیک آفرین  1401/12/09 1402/12/08
آزمایشگاه  بیمارستان خاتم الانبیا شیروان معاونت درمان شیروان بیمارستان خاتم الانبیا بیمارستان امام رضا(ع) 1402/01/01 1402/12/29
اسکن اسناد مالی اسکن اسناد مالی بیمارستان امام رضا(ع) معاونت درمان بجنورد بیمارستان امام رضا(ع) شرکت دایا پرداز نیکان 1402/01/20 1402/03/20
خدماتی نظافتی واگذاری خدماتی نظافتی بیمارستان امام حسن (ع) معاونت درمان بجنورد بیمارستان امام حسن(ع) شرکت نوین پردازان تجلی 1402/03/01 1402/04/31
فضای فیزیکی شنوایی سنجی حق استفاده از فضای فیزیکی شنوایی سنجی بیمارستان امام خمینی(ره) معاونت درمان شیروان بیمارستان امام خمینی(ره)  خانم سکینه اله وردی بردر 1402/01/01 1402/12/29
تایپ و تکثیر  بیمارستان امام رضا(ع) معاونت درمان بجنورد بیمارستان امام رضا(ع) شرکت پویان مهر بیژن یورد 1402/03/01 1403/02/31
اجاره محل  اجاره محل فروشگاه البسه یکبار مصرف بیمارستان امام علی(ع) معاونت درمان بجنورد بیمارستان امام علی(ع) اقای محمد رضا صادقی 1402/01/05 1403/01/05
تاسیسات واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی معاونت دانشجویی بجنورد معاونت دانشجویی شرکت پایاب سازه تجن 1402/05/01 1403/04/31
رخت شویخانه واگذاری رختشویخانه به بخش خصوصی معاونت درمان شیروان بیمارستان خاتم الانبیا  شرکت خدماتی رهام خراسان شمالی 1402/05/21 1403/05/20
کلینیک ام ام تی واگذاری ارائه خدمات مرکز درمان سو مصرف مواد دولتی معاونت درمان شیروان شبکه بهداشت و درمان شیروان خانم فاطمه رحیم زاده 1402/08/01 1403/07/30
اجاره محل اجاره دو واحد مسکونی  معاونت درمان شیروان شبکه بهداشت و درمان شیروان غضنفر ناصر نیا 1402/05/04 1403/05/03
اجاره محل اجاره محل مرکز بهداشت شیروان معاونت درمان شیروان شبکه بهداشت و درمان شیروان عبدالحسین خاکشور  1402/07/16 1403/07/15
خدماتی حجمی خدماتی-منشی-پذیرش کلینیک ویژه بیمارستان امام خمینی(ره)شیروان معاونت درمان شیروان بیمارستان امام خمینی(ره)  شرکت بازرگانی توسعه به سامان نیک افرین خراسان شمالی 1402/01/01 1402/12/29
اسانسور سرویس نگهداری اسانسور مرکز بهداشت بجنورد معاونت درمان بجنورد مرکز بهداشت آریا یورد بجنورد 1402/05/01 1403/04/31
اسانسور سرویس نگهداری اسانسور مرکز سلامت شهید مدنی جنورد معاونت درمان بجنورد مرکز بهداشت آریا یورد بجنورد 1402/05/01 1403/04/31
اجاره محل اجاره خانه بهداشت اوزون بیجه معاونت درمان بجنورد مرکز بهداشت خانم مرضیه علی آبادی 1402/04.20 1403/04/19
اجاره محل اجاره خانه بهداشت اوزون بیجه معاونت درمان بجنورد مرکز بهداشت خانم مژگان کاملی 1402/03.01 1403/02/31
اجاره محل اجاره یک باب منزل مسکونی در روستای باباامان معاونت درمان بجنورد مرکز بهداشت خانم اقدس علی نیا حمزانلویی 1402/03/01 1403/02/31
اجاره محل اجاره یک باب منزل مسکونی در روستای شاه اجاق جهت خانه بهداشت معاونت درمان بجنورد مرکز بهداشت اقای یزدانقلی ربانی 1402/06/01 1403/05/31
اجاره محل اجاره یک باب واحد مسکونی در روستای مملجه جهت خانه بهداشت معاونت درمان بجنورد مرکز بهداشت آقای حسن گریوانی 1402/03/01 1403/02/31
نرم افزار HIS پشتیبانی نرم افزار HIS بیمارستان بنت الهدی معاونت درمان بجنورد بیمارستان بنت الهدی شرکت مهندسی تیراژه رایانه تهران 1402/01/01 1402/12/29
حفاظت فیزیکی تامین نیروی حفاظت فیزیکی بیمارستان خاتم الانبیا شیروان معاونت درمان شیروان بیمارستان خاتم الانبیا موسسه ارمان نظمفجر اترک خراسان شمالی 1402/01/01 1402/12/29
اجاره محل اجاره ساختمان مسکونی جهت اسکان پزشکان معاونت درمان شیروان بیمارستان امام خمینی(ره)  غضنفر ناصر نیا 1402/06/10 1403/06/09
اجاره محل اجاره ساختمان مسکونی جهت اسکان پزشکان معاونت درمان شیروان بیمارستان امام خمینی(ره)  غضنفر ناصر نیا 1402/05/04 1403/05/03
بسیج ایجاد موکب در کربلای معلی معاونت توسعه بجنورد ریاست دانشگاه علوم پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه حضرت جواد الائمه(ع) 1402/05/20 1402/06/25
تامین نیرو تامین نیروی کارشناسی و کارشناسی ارشد اوا سلامت معاونت توسعه بجنورد معاونت توسعه  موسسه غیر تجاری کار افرینان اوا سلامت 1402/05/01 1403/04/31
تامین نیرو تامین نیروی خدماتی شرکت اوا سلامت معاونت درمان بجنورد معاونت درمان موسسه غیر تجاری کار افرینان اوا سلامت 1402/05/01 1403/04/31
تامین نیرو تامین نیروی پرستاری شرکت اوا سلامت معاونت درمان بجنورد معاونت درمان موسسه غیر تجاری کار افرینان اوا سلامت 1402/05/01 1403/04/31
تامین نیرو تامین نیروی خدماتی شرکت اوا سلامت معاونت بهداشتی بجنورد معاونت بهداشت موسسه غیر تجاری کار افرینان اوا سلامت 1402/05/01 1403/04/31
تامین نیرو تامین نیروی مراکز و پایگاه ها شرکت اوا سلامت معاونت بهداشتی بجنورد معاونت بهداشت موسسه غیر تجاری کار افرینان اوا سلامت 1402/05/01 1403/04/31
نرم افزار pacs ارائه خدمات سرویس و نگهداری نرم افزار pacs معاونت درمان بجنورد بیمارستان امام رضا(ع) شرکت تحولات نوین یادمان 1402/02/15 1403/03/15
فضای سبز   بیمارستان امام رضا(ع) معاونت درمان بجنورد بیمارستان امام رضا(ع) شرکت پیشگامان بی نظیر گلاله 1402-01-01 1402-12-29از مجموع 7 رأی

فاقد نظر