سه شنبه ٢٩ فروردين ١٣٩٦ -گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۵۱ مورد

اولویت های پژوهشی


اولویت های پژوهشی در رشته پرستاری:

 • راهکارهاي افزايش اثربخشي اقدامات پيشگيري، درماني، مراقبتي،  افزايش رضايت جامعه و بيماران، کوتاه شدن مدت بستري و کاهش هزينه هاي درمان و افزايش رضايت کادر درماني
 • بررسي تاثير آموزش بهداشت بر ميزان آگاهي ، نگرش و عملکرد بيماران مراجعه کننده به بيمارستانها توسط کارکنان درماني.
 • پيشگيري و مراقبت در بيماريهاي عفوني شايع در جامعه.
 • تکنولوژي اطلاعات در پرستاري و مامايي .
 • بررسي علل عدم تمايل وانگيزه پرستاران وماماهاي باليني به مشارکت در کارهاي پژوهشي .
 • بررسي علل عدم به کارگيري تحقيقات پرستاري ومامايي (خصوصا تحقيقات کاربردي) در آموزش باليني
 • بررسي نحوه مراقبتهاي پرستاري ومامايي و تعيين اولويتها در برخورد با بيماران اورژانس .
 • بررسي ميزان آگاهي وتوانايي به کارگيري از تکنولوژيهاي جديد توسط پرستاران وماماهاي باليني .
 • راهکارهاي کاهش عوامل خطر و پيشگيري و مراقبت در بيماريهاي قلبي عروقي، حوادث و سوانح، سرطان ها و مشکلات دوران سالمندي
 • چالش هاي اجراي طرح پزشك خانواده در استان خراسان شمالي
 •  بررسی راههاي كاهش مرگ و مير بيماريهاي قلب و عروق و حوادث در استان خراسان شمالي
 •  بررسی راههاي كاهش مرگ و مير مادران و كودكان زير يكسال
 •  بررسي خواص درمانی گیاهان دارویی استان خراسان شمالي
 •  اپيدميولوژي و سبب شناسي سوانح و حوادث شايع استان (سوختگي ها، حوادث جاده اي، خودكشي، مسموميت ها و حوادث خانگي) و ارزيابي مداخله هاي مرتبط
 •  بيماريابي فعال سل در گروههای پرخطر استان
 •  بررسي كيفيت اجراي طرح DOTS در استان خراسان شمالي
 •  بررسي شيوع ديابت در استان خراسان شمالي
 •  بررسی عوامل خطرساز بیماری دیابت در استان خراسان شمالي
 •  بررسی راههای کاهش عوارض بیماری دیابت در استان خراسان شمالي
 • بررسي وضعيت آلودگيهاي ميكروبي و انگلي فراورده هاي غذايي
 •  پهنه بندي مناطق آسيب پذير در هر استان و تعيين مناطق امن در مقابل سوانح طبيعي به منظور استفاده در مديريت امداد و نجات در استان خراسان شمالي
 •  طراحي برنامه عملياتي مقابله با حوادث (Contingency planning) با اولويت زلزله، تصادفات جاده اي، سيل و بلاياي جوي
 •  بررسي اپيدميولوژيك بيماريهاي عفوني استان خراسان شمالي
 • بررسي ميزان اطلاعات تكنسين هاي دارويي استان خراسان شمالي
 • بررسي مشکلات نظام ثبت مرگ در استان خراسان شمالي
 •  بررسي اپيدميولوژيكي بيماريهاي شغلي استان خراسان شمالي
 •  بررسي روند گسترش مقاومت آنتي بيوتيكي در سالهاي اخير (با اولویت بیماریهای عفونی شایع)
 •  تعيين ميزان ناتواني هاي بعد از سوانح و حوادث و ارائه راهكار براي بازتواني و نوتواني بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهای استان خراسان شمالي
 •  بررسي ميزان تأثير سبد غذايي طرح حمايتي مشاركتي بهبود وضعيت تغذيه كودكان زير 5 سال بر وضعيت اختلال رشد كودكان تحت حمايت در مناطق مختلف استان خراسان شمالي
 •  بررسي ميزان تغييرات يونهاي نيتريت و نيترات در شبكه توزيع آب شرب نسبت به منابع تأمين آب شرب شهرها و روستاهاي خراسان شمالي
 •  مطالعات كيفي در زمينه استاندارد سازي مراكز بهداشتي درماني استان در کلیه سطوح
 •  بررسي عوامل خطرساز بيماريهاي قلب و عروق در استان
 •  بررسي علل و عوامل مؤثر بر تولد نوزادان کم وزن در مناطق مختلف استان خراسان شمالي
 •  بررسي ميزان آشنايي پرسنل درمانی با تجهيزات پزشكي مرتبط
 •  مطالعات کاربردی در زمینه بیماریهای مشترک انسان و دام
 •  تعیین بلوغ دختران و فاکتورهای مؤثر بر آن در استان خراسان جنوبی و تعیین زمان شروع آهنگ رشد بلوغ و سن شروع قاعدگی در دختران دانش آموز
 •  
 •  ارزيابي دروني گروههاي مختلف آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي بجنورد
 •  ارزيابي روشهاي نوين تدريس (الگوسازي simulation، PBL) در دروس مختلف بر ميزان يادگيري
 •  بررسي راهكارهاي عملي جهت ارتقاي آموزشي مهارتهاي باليني در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
 •  بررسي ميزان دستيابي به حداقل های یادگیری در بخش ها و گروههای آموزشی مختلف
 •  بررسي نظرات اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در مورد فاكتورهاي مختلف مؤثر بر آموزش در دانشگاه علوم پزشكي بجنورد
 •  بررسي ميزان دستيابي دانشجويان به اهداف آموزشي در بخشها و گروههای آموزشی مختلف
 •  بررسي ميزان و تأثير بكارگيري تكنولوژيهاي جديد آموزشي در پيشرفت تحصيلي و ميزان يادگيري دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي بجنورد
 •  بررسی مهارتهاي ارتباطي دانشجویان در دانشگاه علوم پزشكي بجنورد با بيماران
 •  بررسي ميزان تطابق بين آموزش باليني و تئوري
 •  بررسي دانش، نگرش و عملكرد اعضاء هيأت علمي و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي پيرامون كاربرد رايانه و اينترنت
 • بررسي نيازهاي آموزشي دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي بجنورد
 • بررسي مواد اعتياد آور در جمعيت دانشجويي دانشگاه، شیوع و علل گرايش به آن
 •  بررسی راهکارهای افزایش استقبال از نماز جماعت و سایر مراسم مذهبی
 •  بررسی وضعیت اطلاعات و مطالعات مذهبی دانشجویان
 • بررسي فشارهاي روحی - رواني و اجتماعي دانشجويان دانشگاه
 • مطالعات آزمایشگاهی و بالینی در زمینه تأثير ورزش بر سلامت
 •  تحلیل هزینه و بار اقتصادی بيماريهاي شايع استان خراسان شمالي
 •  تعيين قيمت تمام شده خدمات عمومي و بهدشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي بجنورد
 •  تعیین کارآیی فنی و بهره وری واحدهای بهداشتی – درمانی با روش DEA طی سالهای ... تا ...
 • .    مداخله جهت ارتقای کیفیت پرستاری از نوزادان، شیرخواران و کودکان بستری
 •   ارزیابی وضیعت شیردهی مادران پس از زایمان و مداخله لازم
 •   بررسی موانع، امکانات و برنامه های بهبود و افزایش آمار شیردهی انحصاری
 •   مداخله جهت ارتقای سلامت دانش آموزان و توانمندسازی آنان
 •  بررسی کیفیت زندگی خانواده های دارای کودکان با بیماری مزمن ومداخله لازم
 •   بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر زخم بستر بیماران ضایعات نخاعی مراجعه کننده به مراکز درمانی منتخب بجنورد
 • آموزش خانواده ها در مورد پیشگیری از بیماری های مزمن و غیر واگیر
 •  مداخله جهت ارتقای سلامت گروه های در معرض خطر(زنان، مردان و خانواده ها)
 •   بررسی اثرات مداخلات مراقبتی در حل معضلات مختلف درون خانواده(خشونت، اعتیاد، روابط اعضای خانواده، بیماری های مزمن و...)
 •  مداخله جهت ارتقای سلامت روان دانشجویان
 •  بررسی رفتارهای پرخطر (سوء رفتار، اعتیاد و رفتارهای جنسی) در دوره نوجوانی
 •   مداخله جهت ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری  در بخش های مختلف
 •   بررسی اثر آموزش بر آگاهی از بهداشت باروری دختران نوجوان
 •  بررسی میزان رضایتمندی مدد جویان از سیستم مراقبتی در مراکز آموزشی- درمانی تابعه
 •   مداخله جهت بهره گیری از شیوه های نوین آموزش به مددجو
 •    بررسی میزان تطابق استانداردهای مراقبتی و آموزشی با خدمات ارایه شده
 •   غربال­گری کودکان در سطح جامعه با تأکید بر نقش پرستار بهداشت جامعه
 • غربال­گری کودکان در سطح مدرسه با تأکید بر نقش پرستار بهداشت مدرسه
 •   طراحی مدل مراقبتی کودکان مبتلا به بیماری های مزمن
 •   طراحی الگوی مراقبتی از کودکان در بحران
 •    تأثیر اجرای مداخلات مختلف به منظور افزایش سلامت روان (در بیماران، دانشجویان ، پرستاران و...)
 •   مقایسه میزان آگاهی و عملکرد افراد سالم و بیمار از عوامل خطر ساز بیماری و سکته مغزی و حمله ایسکمی گذرا
 •   بررسی تأثیر محیط درمانی در بخش های روان پزشکی بر بهبود بیماران روانی
 •   بررسی تأثیر مداخلات غیر دارویی روانپرستار در بخش های داخلی و جراحی(نقش رابط- مشاور)
 •    بررسی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان دانشجویان، پرستاران و دانش آموزان
 •    بررسی جایگاه کار گروهی در فضای آموزشی و بالینی نظام سلامت
 •    مداخله جهت استفاده از طب مکمل در پرستاری و توانمند سازی پرستاران در این زمینه
 •    بررسی مراقبت های نوین پرستاری(مراقبت تسکینی، خانواده محور...)
 •    مداخله جهت به کارگیری روش های جدید مدیریتی در خدمات پرستاری و مامایی
 •    بررسی نیازهای بهداشت روان فرزندان بیماران مبتلا به اختلال روان
 •    بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال های مزمن روانی و نقش پرستار در بهبود آن
 •    بررسی مشکلات قانونی برای پرستاران شاغل در بخش های مختلف نظام سلامت
 •    بررسی میزان آسیب شغلی و ارایه راهکار جهت بهبود شرایط شغلی پرستاران
 •    بررسی نیازهای آموزشی کارکنان پرستاری در ارتباط با روش های جدید مراقبتی
 •    آموزش روش های برقراری ارتباط و نقش آن در رضایتمندی شغلی پرستاران
 •    تعیین عوامل مؤثر بر بهداشت خانواده
 •   بررسی علل مرگ و میر مادران وارایه طرح های مداخله ای
 •   بررسی علل و عوارض پره اکلامپسی و اکلامپسی بر سلامت مادران و نوزادان
 •   ارایه راهکارهای  مداخله ایی جهت ارتقای بهداشت باروری
 •    بررسی نقش اختلال های جنسی در بقای سلامت خانواده
 •    بررسی راه های افزایش کیفیت خود مراقبتی در بیماران مزمن
 •   ارتقای مهارت هاي ارتباطي پرستاران با بيماران در مراکز آموزشي - در ماني دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي
 •    تأثير برنامه مراقبت پرستاري قبل از عمل بر ميزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحي
 •    بررسي تاثير آموزش بر كيفيت زندگي جنسي و روابط اجتماعي بيماران مبتلا به سرطان
 •   مقايسه تأثير ماساژ صورت و سينه بر ميزان واکنش فيزيولوژيک، رفتاري و شدت درد حين گرفتگي راه وريدي در نوزادان مراجعه
 • مراقبت از خود در بيماري هاي مزمن
 •     كيفيت زندگي در بيماري ها مزمن
 •    پرستاري مراقبت هاي ويژه
 •     آموزش باليني
 •   كيفيت مراقبت هاي پرستاري
 • بازتواني در بيماري هاي مزمن
 •   سالمندي و پرستاي هاي مربوطه
 • مراقبت حمايتي
 • آموزش به بيمار
 •    مراقبت هاي پرستاري در بيماريهاي مزمن
 •    مراقبت در زخم ها
 •   مراقبت هاي جراحي با تاكيد بر انواع استوما
 •     تعیین میزان عفونتهای بیمارستانی در بخشهای مختلف و اثر آن بر مرگ و میر در این بخش
 •   بررسی آگاهی زنان باردار نسبت به بهداشت فردی در زمان وقوع بحران-
 •    ارایه راهکارهای عملی و کاربردی در خصوص واکسیناسیون مصدومین در زمان بحران
 •     مقایسه تاثير انواع محلولهای ضدعفونی بر سلامت شغلي پرستاران
 •   استفاده از طب مکمل در پرستاری و توانمندسازي پرستاران در اين زمينه مراقبتهای نوین پرستاری ( مراقبت تسکینی، خانواده محور ....)
 •    استفاده از پانسمانهای بیولوژیک در بهبود گرافتهای پوستی در جراحی پلاستیک
 •   اخلاق پرستاري و رعايت آن در پرستاري حرفه اي
 •   آموزش به بيمار ( موانع و تسهيلات انجام آن ، راهكار ها .... )
 • موانع و تسهيلات انجام پژوهش هاي پرستاري در بيمارستانها و مراكز درماني ( علل ، راهكارها ....
 • آموزش مداوم پرستاري (نيازهاي پرستاران در بخش هاي مختلف نيازهاي پرستاران طرحي، طراحي دوره هاي آموزش)
 • آموزش مداوم پرستاري (نيازهاي پرستاران در بخش هاي مختلف نيازهاي پرستاران طرحي، طراحي دوره هاي آموزش)
 • تعيين خطاهاي دارويي و بكارگيري روشهاي تعديل آن 
 • توانمند سازی والدین در مراقبت از کودکان ( راهكارها ، موانع ، .... )
 • توانمند سازی والدین در مراقبت از کودک دچار بیماریهای حاد  و مزمن
 •  لزوم حمایت از حقوق کودک(سالم/ بیمار)
 •  بررسی شاخص های سلامت کودک در مهد کودکها و مدارس
 •  مشکلات شایع کودکان سالم (آکنه / چاقی /  سبک زندگی )
 •  توجه به بازی در بیمارستانها
 • اثر اجرای جلسات آموزشی (مشورتی) برای والدین کودکان کاندید پیوند مغز استخوان در راستای تعامل با کودک بیمار
 •  بررسی علل آزار کودکان در خانواده های ایرانی
 •  بررسی اثر همراهی والدین کودکان مبتلا به سرطان در پذیرش درمان توسط کودک بیمار
 •  توانمندسازي دختران سن مدرسه
 • ارتقاء كيفيت مراقبتهاي ويژه نوزادان
 • غربالگري كودكان در سطح جامعه با تاكيد بر نقش پرستار بهداشت جامعه
 •  غربالگري كودكان در سطح مدرسه با تاكيد بر نقش پرستار بهداشت مدرسه
 •  كيفيت زندگي كودكان مبتلا به سرطان
 • كيفيت زندگي خانواده هاي مبتلا به سرطان
 •  طراحي مدل مراقبتي كودكان مبتلا به بيماريهاي مزمن
 •  طراحي الگوي مراقبتي از كودكان در بحران
 •   بهداشت باروري و سلامت زنان
 • آموزش به بيمار
 • ارتقاء سلامت
 •  طب مكمل و جايگزين
 •  سبك زندگي و كيفيت زندگي
 • ابزار سازي و سايكومتري
 •  ابعاد مختلف پرسپتورشيپ
 • بهداشت جامعه ( با تاكيد بر سلامت مردان)، سالمندي، آموزش، پيشگيري و غربالگري
 • ارتقاء كيفيت مراقبت درمكانهاي مختلف (‌بيمارستانها، مراكز بهداشتي، مدارس، محيط كار) 
 •   بررسی میزان و شیوع خشونتهای خانگی در زنان ایرانی (کرد، لر ، ترک و غیره )
 • بررسی میزان شیوع پرخاشگری بیماران معتاد نسبت به خانواده و
 •  جامعه و تعیین نوع خشونتهای آنها
 •  بررسی اثربخشی آموزش خانواده بیماران مبتلا به هپاتيت و ايدز در اتخاذ رفتارهای پیشگیری و پذیرش بیمار
 •  بررسی اثر کلاسهای آموزشی جهت خانواده های بیماران مبتلا به هپاتيت و ايدز در زمينه واکنشهای رفتاری نسبت به بیمار
 •  بررسی میزان اثربخشی مشاوره خانواده بر کاهش سوء رفتار نوجوانان
 •  بررسی اثر بخشی برنامه آموزش خانواده در درمان بیماران با تشخیصهای روان
 •  بررسی نیازهای آموزشی والدین کودکان با تشخیص های روان
 •  بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا اختلالات مزمن روانی و نقش  پرستار در بهبود آن
 •  بررسی مشکلات قانونی برای پرستاران شاغل در بخش روان
 • بررسی میزان آسیب شغلی در پرستاران بخش روان
 • انگیزه هاي پرستاران شاغل در بخش روان و راهکار بهبود شرایط شغلي
 • علل خودکشی بیماران در بیمارستان های روان
 • بررسی نیازهای آموزشی پرسنل پرستاری در ارتباط با روشهای جدید درمان بيماران روان
 •  آموزش روشهای برقراری ارتباط و نقش آن در رضایتمندی شغلي پرستاران
 •  مشکلات شایع دوران نوجوانی (اعتیاد / ارتباطات جنسی / خودکشی )
 •  مشكلات سلامت روان دانشجويان در خوابگاهها
 •  رفتارهاي پرخطر در دوره نوجواني، سوء رفتار، اعتياد، رفتارهاي جنسي، و ... (بررسي شيوع و عوامل موثر و...)
 •  نيازهاي مراقبين بيماران رواني و كيفيت زندگي آنها
 •  سلامت روان اقشار مختلف دانش آموزان، دانشجويان و ...
 •  سلامت روان در بيماريهاي مختلف
 •  تاثير اجراي مداخلات مختلف به منظور افزايش سلامت روان ( در بيماران، دانشجويان و پرستاران و ...)
 •  بررسي تاثير ميليوتراپي يا محيط درماني در بخشهاي روان پزشكي بر بهبودي بيماران رواني.
 •  بررسي نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به بيماران رواني و تاثير آموزش بر نگرش دانشجويان
 •  بررسي تاثير مداخلات غير دارويي روانپرستار در بخش هاي داخلي و جراحي ( نقش رابط – مشاور)
 •  بررسي آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان دانشجويان، پرستاران و دانش آموزان
 •  بررسي رضايت شغلي در روانپرستاران
 • آموزش به مددجو در زمينه مراقبت هاي دوران بارداري ، هنگام زايمان ،پس از زايمان ، بهداشت بلوغ ، يهداشت جنسي
 •   بررسی مشکلات اختلال عملکرد جنسی
 •   خدمات ویژه یایسگی و سالمندی
 •   بررسی نگرش زنان و تا ثیر عوامل مختلف (اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی و ...) در شیوع خشونت های خانگی
 •   ارتقاء سلامت در دوران نوجواني و جواني (بلوغ، ازدواج، اعتيار و سوء مصرف مواد مخدر) باروري، ميانسالي، يائسگي و سالمندي
 •   طب مكمل وسنتي
 • ویژگیهای کار پرستاري در بخشهای مختلف
 •  تطابق استانداردهای مراقبتی با خدمات انجام شده
 • تعیین انگیزه شغلی در بخشهای مختلف(سرطان، عفونی، اورژانس) 
 •  بکارگیری روشهای جدید مدیریتی در خدمات پرستاری و مامایی
 • راه اندازی تیم تجهیزات پزشکی متشکل از پرستاران
 •  بررسی ارتباط عملکرد پرستاران با رضایت شغلی آنان در بخشهای متفاوت
 • بررسی استاندارد نیروی انسانی پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه و اثر  آن بر کیفیت خدمات پرستاری
 • بررسی میزان رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بخش هاي مختلف ( پوست، روان ، ...)
 • بررسی میزان رضایت پرستاران از روشهاي مراقبتي متنوع ارائه شده در بيمارستانها
 • بررسی عوامل موثر در ارائه روشهاي مختلف مراقبت از بيمار
 •  بررسی میزان آگاهی پرستاران و مدیران ازشرح وظایف
 • بررسی میزان قدرت عملکرد مدیران و پرسنل پرستاری
 • بررسی رضایتمندی پرستاران از امکانات موجود در محل کار
 • بررسی ديدگاه  مدیران بیمارستانها در زمينه ایجاد امکانات رفاهی و افزایش رضایتمندی پرسنل پرستاری
 • بررسی تعداد پرستار به تخت در بخشهای مختلف ( كودكان ، پوست ، روان .....)
 • بررسی شیوه های مدیریتی در پرستاری
 • ارزشیابی مراقبتهای پرستاری
 •  ارتقائ کیفیت مراقبتهای پرستاری
 • ارزشیابی ساختار بیمارستانهای کشور
 •  ارزشیابی رضایت بیماران از مراقبت پرستاری
 • بررسی علل عدم قاطعیت پرستاران در حرفه
 •  بررسی امکان اجرای شرح وظایف پرستاری
 • بررسي توانمندي پرسپتورها در آموزش باليني دانشجويان پرستاري
 • درك مديران گروه هاي آموزشي از مديريـت آموزشي
 • مراقبتهاي باليني به ويژه در بخش هاي NICU ، CCU، اورژانس
 • جايگاه آموزش به بيمار و بررسي و مقايسه روش هاي مختلف آن
 • جايگاه team work در فضاي دانشكده و بيمارستان
 •  درك پرستاران از Coaching
 • بررسي نيازهاي رواني اجتماعي دانشجويان پرستاري ( به ويژه دانشجويان شهرستاني ساكن خوابگاه)
 • بررسي كيفيت زندگي كاري پرستاران و دانشجويان پرستاري
 • بررسي هويت حرفه اي در پرستاران و دانشجويان پرستاری
 • بررسي موضوعات اخلاقي در فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و باليني پرستاري
 • بررسي شيوه زندگي در اقشار مختلف جامعه (از نوجواني تا سالمندي) در ابعاد گوناگون تغذيه، ورزش، اوقات فراغت، استرس، دخانيات، اعتياد و جسمي‌-‌رواني.
 •   بررسي كيفيت مشاوره تنظيم خانواده در مراكز بهداشتي درماني.
 •   بررسي Kap در خصوص ايدز در جامعه بخصوص در اقشار در معرض خطر و نوجوانان.
 •   مقايسه بكارگيري روشهاي مختلف آموزشي (كارگاه، CD و ...) در افزايش آگاهي و پيشگيري از بيماري ايدز.
 •  مقايسه بكارگيري روشهاي مختلف آموزشي (كارگاه، CD و ...) در افزايش آگاهي و پيشگيري از بيماريهاي مزمن (ديابت، سل، سرطان، قلبي عروقي و..)
 •  بررسي كيفيت تغذيه‌اي ميان وعده‌اي در مدارس شهر بجنورد
 •  بررسي وضعيت حمايت از بيماران بستري در منزل توسط سازمانهاي ذيربط.
 • بررسي مشكلات پرستاران شاغل (رفاهي، اجتماعي، فرهنگي، حرفه‌اي و ...) و تأثير آن بر كيفيت مراقبتهاي پرستاري.
 • بررسي ميزان و نوع ارتباط (همكاري) كادر درمان ( پزشك ، پرستار و 000 ) در امر مراقبت از بيمار.
 • بررسي ميزان آگاهي پرستاران و ماماها از حقوق خود.
 • بررسي ميزان تطابق آموزش هاي پرستاري با اجراي وظايف باليني پرستاران.
 • بررسي ميزان آگاهي و توانايي به بكارگيري از تكنولوژي هاي جديد توسط پرستاران باليني.
 • بررسي ميزان آگاهي و بكارگيري تكنيك هاي مراقبتي آلترناتيو در پرستاري.
 • بررسي علل عدم تمايل و انگيزه پرستاران باليني به مشاركت در امور پژوهشي (ارائه طرحهاي تحقيقاتي، سخنراني و... )
 • بررسي آگاهي و ميزان بكارگيري روش هاي احتياط استاندارد توسط پرستاران و ماماها.
 • بررسي تاثير رويكرد هاي نوين آموزشي بر اثربخشي آموزش پرستاري و مامائي.
 • بررسي كيفيت مراقبت هاي پرستاري در درمانگاههاي اورژانس.
 • بررسي ميزان و علل پذيرش مجدد بيماران در بيمارستان.
 • بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد كادر درمان (پزشك، پرستار، داروخانه و ...) در رابطة با آموزش بر مددجو.
 •  بررسي مشكلات كودكان ( دانش آموزان ) مبتلا به ديابت در مدارس
 • بررسي نيازهاي آموزشي مربيان بهداشت مدارس
 • بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد مادران و دانش‌آموزان آنها در مورد راههاي ابتلا و نحوة پيشگيري از بيماريهاي انگلي در مدارس جنوب شهربجنورد
 • بررسي ارزشيابي برنامه، فرآيند و برآيند در آموزش پرستاري و مامايي در مقاطع مختلف تحصيلي.
 • بررسي اثربخشي خدمات ارائه شده به جامعه توسط ماماها و پرستاران.
 • بررسي تاثير استقرار اعضا هيات علمي مامايي در بخش هاي زايمان و بعد از زايمان بر كيفيت ارائه خدمات آموزشي و باليني و رضايت مددجويان
 • بررسي تاثير كيفيت زندگي زنان در مراحل مختلف زندگي
 • بررسي كيفيت زندگي مردان در مراحل مختلف زندگي
 • بررسي مقايسه اي هزينه –  اثر بخشي و هزينه –  سودمندي در ارائه خدمات توسط ماماها و ديگر رشته ها
 • بررسي راههاي ارتقاء ارائه خدمات مامايي در درمانگاههاي بهداشتي
 • بررسي راههاي ارتقاء آگاهي مردم نسبت به بيماريهاي مقاربتي
 • بررسي راههاي بهبود رفتارهاي پرخطر بهداشتي در نوجوانان ( بررسي تاثير آموزش به شيوه هاي مختلف )
 • بررسي راههاي افزايش مشاركت مؤثر زوجين در برنامه هاي تنظيم خانواده
 • بررسي كيفيت و كميت برنامه‌اي بهسازي نيروي انساني پرستاري و مامايي در مراكز بهداشتي و درماني.
 • بررسي ميزان بكارگيري مشاوره در ارائه خدمات مامايي
 • بررسي مشكلات حرفه‌اي پرستاران و ماماها
 • بررسي ديدگاههاي زوجين در خصوص بهداشت باروري
 • بررسي راهكارهاي توسعه ارائه خدمات در منزل توسط پرستار و ماما
 • بررسي نيازهاي آموزشي ماماها به مسائل حقوقي و شرعي
 • بررسي نيازهاي آموزشي مادران در رابطه با مراقبت از نوزادان پر خطر
 • مطالعه نقش‌هاي مديريتي پرستاران در بيمارستانها و مراكز بهداشتي
 • بررسي تامين نيروي انساني پرستاري در بخشهاي مختلف بيمارستانها
 • بررسي تأثير ارزشيابي مستمر عملكرد پرستاران بر كيفيت مراقبتهاي پرستاري     
 • مطالعه راهكارهاي كاهش فاصله بين آموزش و درمان
 • مطالعه راهكارهاي بهبود ارتباط  در درمان و تأثير آن بر رضايت مددجويان
 •   بررسي علل عدم بكارگيري تحقيقات پرستاري ( خصوصاً تحقيقات كاربردي) در آموزش و بالين
 • مقايسه كيفيت خدمات پرستاري ارائه شده توسط سيستم‌هاي دولتي و شركتهاي خصوصي
 • بررسي چالشها و راهكارهاي بهينه خصوصي سازي خدمات سلامتي        
 • بررسي نحوه پيشگيري از صدمات ناشي از بستري شدن ( مراقبت از كودك و خانواده)
 •  بررسي تاثير مراقبت خانواده محور از كودك بيمار بر شيوة زندگي
 • بررسي تاثير سيستم پيگيري در نظام خدمات بهداشتي درماني بر روند سلامت بيماران / مددجويان
 • بررسي علل و نوع خطاهاي پرستاران در بخشهاي كودكان
 • بررسي راهكارهاي افزايش توانمندي مادران در مراقبت از كودك ( سالم و بيمار )
 • بررسي ادراك پزشك، پرستار و بيمار از حقوق پرستاران و بيماران.
 • بررسي وضعيت حمايت اجتماعي از كودكان مبتلا به بيماريهاي مزمن و خانواده
  مؤسسات و سازمانهاي . انجمن (NGO)
 •  بررسي موانع و مشكلات ( مديريتي – ساختاري – قوانين ) در جهت انجام وظايف حرفه اي پرستار كودكان
 • بررسي ساختار آموزشي بيمارستانهاي آموزشي به منظور آموزش مؤثر دانشجويان پرستاري
 • بررسی عزت نفس در جانبازان
 • سازگاری زناشویی
 • بررسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی در خانواده
 • بررسی ابعاد روانپزشکی و روان شناختی در سایر گروه های جانبازی
 • کودک آزاری و خشونت خانگی
 • بررسی سالمندی در جانبازان
 • بررسی مشکلات جانبازان زندانی
 • بررسی طلاق در خانواده جانبازان اعصاب و روان
 • بررسی مشکلات و مسائل آزادگان
 • اثربخشی روش های درمان اختلالات وابسته به جنگ
 • تأثير روشهای درمانی جدید بر کاهش علائم افراد مبتلا به PTSD
 • اثربخشی روش های درمان اعتیاد
 • بررسی وضعیت فعلی جانبازان شدید اعصاب و روان و مقایسه با وضعیت قبلی
 • درمان های گیاهی و سنتی در بهداشت روانی
 • بررسی مشکلات جنسی
 • زوج درمانی جانبازان اعصاب و روان
 • بررسی وضعیت فعلی جانبازان شدید اعصاب و روان و مقایسه با وضعیت قبلی
 • بررسي جامع مؤثر مراقبت از بيماران روانی پس از ترخيص
 • بررسي الويتهاي پژوهشي در حيطه علوم رفتاري
 • آسيب شناسي خانواده هايي با حداقل يک بيمار با مشکلات رواني
 • نقش و اهميت يکپارچگي حسي در درمان انواع اختلالات خلقي
 •  آموزش خانواده و تاثير آن در رفتار بيماران رواني و علل عود بيماري هاي روانپزشکي
 • بررسي تأثير آموزش مديريت استرس در كاهش اضطراب افراد در معرض خطر
 • بررسی تأثیر محیط درمانی در بخش های روان پزشکی بر بهبود بیماران روانی
 • بررسی تأثیر مداخلات غیر دارویی روانپرستار در بخش های داخلی و جراحی(نقش رابط- مشاور)
 • بررسی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان دانشجویان، پرستاران و دانش آموزان
 •  بررسی نیازهای آموزشی والدین کودکان با تشخیص های روان
 • بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا اختلالات مزمن روانی و نقش  پرستار در بهبود آن
 • بررسی مشکلات قانونی برای پرستاران شاغل در بخش روان
 • بررسی میزان آسیب شغلی در پرستاران بخش روان
 • انگیزه هاي پرستاران شاغل در بخش روان و راهکار بهبود شرایط شغلي
 • علل خودکشی بیماران در بیمارستان های روان
 • بررسی نیازهای آموزشی پرسنل پرستاری در ارتباط با روشهای جدید درمان بيماران روان
 •  آموزش روشهای برقراری ارتباط و نقش آن در رضایتمندی شغلي پرستاران
 •  مشکلات شایع دوران نوجوانی (اعتیاد / ارتباطات جنسی / خودکشی )
 • رفتارهاي پرخطر در دوره نوجواني، سوء رفتار، اعتياد، رفتارهاي جنسي، و ... (بررسي شيوع و عوامل موثر و...)
 • بررسي كيفيت خدمات ارايه شده در مراكز مشاوره و بهداشت رواني

 

 

ولویت های پژوهشی در رشته فوریت های پزشکی :

 • بررسی کیفیت خدمات پایگاههای اورژانس 115 با استانداردهای موجود در دنیا
 • شناسایی مناطق آسيب پذير در مقابل سوانح طبيعي در استان
 • تعيين مناطق امن در مقابل سوانح طبيعي به منظور استفاده در مديريت امداد و نجات در استان
 • طراحي برنامه عملياتي مقابله با حوادث  با اولويت زلزله، تصادفات جاده اي، سيل و بلاياي طبیعی
 •  اپيدميولوژي و سبب شناسي سوانح و حوادث شايع استان ( سوختگي ها، حوادث جاده اي،خودکشي، مسموميت ها ، حوادث خانگي و....)
 •  تعيين ميزان ناتواني هاي بعد از سوانح و حوادث و ارائه راهكار براي بازتواني ونوتواني
 •  بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی در مراقبت و انتقال بیماران باترومای ستون فقرات
 •  ارزیابی شاخص زمانی اعمال اولین شوک در بیماران نیازمند احیا در اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی
 • بررسي ميزان آگاهي مردم از اورژانس و عملكرد آن بر پیش آگهی ماموريتهاي واقعي و غير واقعي
 •  بررسي ميزان رضايتمندي مردم و بيماران و زمان حضور در صحنه در مناطقي كه مركز پيام راه اندازي گرديده است
 •  بررسي تائثبر ميزان رضايت  شغلي پرسنل بر رضايتمندي مردم و مسئولين
 •  بررسي ميزان آگاهي مردم از اورژانس و عملكرد آن بر پیامدهای ماموريتهاي واقعي و غير واقعي
 •  بررسي وضعيت آمادگي بیمارستانهای استان در مقابله با بلاياي طبيعي
 •  بررسي ميزان رضايت  شغلي پرسنل بر رضايتمندي مردم و مسئولين
 •  بررسي تاثير شاخصهاي دسترسي به آمبولانس و فاكتورهاي مرتبط با Out come بيماران و مصدومين
 •  بررسی امکانات داخل آمبولانس متناسب با نیاز مددجویان
 •  بررسی توانایی و مهارتهای عملکردی تکنیسین های فوریتهای پزشکی در ماموریت های محوله
 •  بررسی میزان استرس شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی افراد شاغل در پایگاههای 115
 • بررسی سامانه هشدار سریع مدیریت بحران در دانشگاه علوم پزشکی استان
 • بررسی پیامد تماس گیرندگان با اورژانس 115 که با آمبولانس اعزام نشده اند در  یکسال
 • بررسی پیامد مأموریتهای اورژانس 115 در خصوص بیماراني كه با آمبولانس به بیمارستان اعزام نشده اند در یکسال
 • بررسی میزان استرس شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی افراد شاغل در پایگاههای اورژانس 115
 • بررسی مقایسه ای امکانات و وضعیت موجود پایگاههای امداد و نجات با استاندارد موجود در دنیا
 • بررسی میزان رضایتمندی مددجویان از خدمات امدادی پایگاههای امداد و نجات شهرستان بجنورد
 • بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی در مراقبت و انتقال بیماران باترومای ستون فقرات
 • بررسی ضرورت و نیازهای  امداد هوایی در استان
 • بررسي تاثير حضور پزشك در MICU برOut come مصدومين و بيماران
 • اولویت بندی پژوهشیpediatric EMS research the network performs. اطفال The priority list فهرست اولویت EMS برحسب مشکلات شایع
 • was developed by a broad multidisciplinary group of clinicians,اداره راه هوایی1Effectiveness of
 •  2 Respiratory distresدیسترس تنفسی2
 • Trauma تروما
 • 3
 • Asthma آسم
 • 4EMS system changes 5 Head tضربه به سر5
 • Shock شوک7
 • Seizures تشنج
 • 9Respiratory arrest ایست تنفسی
 • 10C-spine immobilizationعدم تحرک ستون فقرات
 • 11Cardiac arrest ایست قلبی12
 •  Injury preventionپیشگیری از آسیب
 • 13
 • Children with کودکان مبتلا بهspecial needs نیازهای ویژه
 • 14Poisoning مسمومیت
 • 15Abuse and neglect سوء استفاده و غفلت

 

 

تاریخ بروزرسانی: 24/3/94  ساعت: 11:10

جستجو
تبریک به جوان برتر (۴۹۴۶ بازدید)
چاپ کتاب (۴۴۴۴ بازدید)
برگزاری آزمون asci (۲۳۲۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...