ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه


اساتید ، کارکنان ، دانشجویان و ارباب رجوع محترم می توانند از طریق این سامانه درخواستها ، پیشنهادات و انتقادات خود را به رئیس دانشگاه ارسال نمایند .لازم به ذکر است که وارد کردن نام و نام خانوادگی و شماره تماس اختیاری می باشد , جهت پاسخ دهی آدرس ایمیل خود را حتماً وارد نمایید شایان ذکر است سامانه پیگیری درخواست نیز راه دوم پیگیری درخواست ها می باشد.