هیئت رئیسه


هيأت رئيسه

هيأت رئيسه دانشگاه مركب است از رياست دانشگاه و معاونان و جمعی از مدیران وي است كه كارهاي اجرايي عمده را پيگيري مي‌كنند و بر آنها نظارت دارند.

--------------------------------------------------------------

 وظايف و اختيارت هيأت رئيسه به شرح زير است:

1- فراهم آوردن زمينه‌هاي اجرايي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي وزارت متبوع.

2- كمك به خوداتكايي دانشگاه و واحدهاي وابسته

3- پيشنهاد تخصيص و توزيع دوره‌هاي كوتاه‌مدت آموزشي و تحقيقاتي داخلي و خارجي متعلق به اعضاي هيأت علمي

4- بررسي و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي اداري و مالي و معاملاتي، بودجه سالانه، نمودار تشكيلاتي و انجام و اصلاحات اداري لازم براي اداره امور داخلي دانشگاه، طرح‌ها و برنامه‌ها جهت قرار گرفتن در دستور كار هيأت امنا از طريق رئيس دانشگاه

5- بررسي نحوه اجراي تصميمات هيأت رئيسه

6- نظارت بر عملكرد و واحدهاي دانشگاه و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم بين حوزه‌هاي مختلف معاونت‌ها.

 


اعضای هیات رئیسه

رئیس دانشگاه                                                              دكتر سید احمد هاشمی 

مسئول نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه                           حجه الاسلام والمسلمين دکتر مرتضی رستگار

دبیر هیئت رئیسه دانشگاه                                               مهندس تورج چارقدوزی 

مدير حراست دانشگاه                                                    مهندس مهدی اسدی

معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه                               دكتر محمود عباسی

معاون بهداشتي دانشگاه                                                 دكتر افشین دلشاد 

معاون آموزشي دانشگاه                                                دكتر محمد رضا صفدری 

معاون دانشجويي و فرهنگي                                           دكتر امیر امانی 

معاون غذا و دارو                                                       دكتر علی یوسفی

معاون پژوهشي دانشگاه                                               دكتر کاوه حجت 

معاون درمان دانشگاه                                                   دكتر قاسم بیانی