معرفی دانشگاه


چشم انداز پنج ساله  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالي

ما برآنيم با توكل به قدرت لايزال الهي و الهام از سند چشم انداز بيست ساله كشور وتكيه برهمت مضاعف و كار مضاعف و بهره گيري از امكانات، دانش و فن آوريهاي نوين، حداكثر توانمندي كاركنان، همكاري بين بخشي وحمايت وزارت متبوع، يكي از دانشگاههاي برتر تيپ 2 كشور باشيم.

 

 


 

بعد از تقسيم استان خراسان بزرگ به سه استان و تاسيس استان خراسان شمالي ، دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان خراسان شمالي در مورخه 22/1/84 با ابلاغ مقام محترم وزارت وقت ايجاد گرديد و متولي امر آموزش علوم پزشكي و بهداشت و درمان استان گرديد ، رشته هاي موجود آن زمان در حد 2 رشته پرستاري ( كارشناسي) و مامايي ( كارداني ) بوده است و در پنج سال اخير و با تحولات سريع صورت گرفته رشته هاي مذكور به 8 رشته( مامايي، پرستاري، بهداشت عمومي، مبارزه با بيماريها، اتاق عمل ، بيهوشي ، بهداشت خانواده ، پزشكي ) افزايش يافت و در مورخه 21/2/1387 با تصويب شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور دانشكده استان به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي تغيير عنوان يافت. اولين سرپرستان دانشكده  و دانشگاه آقايان دكتر محمد علي سلطاني و دكتر جواد شاهين فر ، دکتر محمد رضا مجدی بوده اند و هم اكنون آقاي دكتر ابراهیم گلمکانی سرپرست  دانشگاه مي باشند.

دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي جمعيتي حدود 847.000 نفر را تحت پوشش خدمات بهداشتي درماني داشته و با كليه سازمانها و ادارات محلي منطقه اي و كشوري ارتباط برقرار نموده است ، هيات امناء دانشگاه در سالهاي  84و85 مشترك با سبزوار و گناباد و از ابتداي سال 86 به طور مستقل مي باشد كه جلسات متعددي را برگزار نموده و اهداف كلان و سياستهاي دانشگاه را ناظر مي باشد. معمولاً جلسات هيات امناء شامل بررسي گزارش عملكرد و حسابرسي دانشگاه و دستورات عمومي و خاص مي باشد.

 آرم دانشگاه نماد مذهبي ، فرهنگي ، باستاني وتاريخ پزشكي را مورد توجه قرارداده است و از سال 1384 به تصويب مراجع ديربط رسيده و مورد استفاده قرار مي گيرد.