گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۷۶ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۱۳ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۵۲۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۰۵۸۸۵ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/١١/١٠ - ۴۹۷ مورد

واحد مهارت های بالینی و پراتیک


مسئول واحد مهارت های بالینی و پراتیک : سرکارخانم منیژه اسمعیل زاده

تاریخچه

با شروع به کار مرکز فوریت پزشکی در سال 1390 اتاق پراتیک و Skill Lab به صورت مشترک در فضای 40 متر مربعی احداث شد. سپس همزمان با توسعه فضای فیزیکی دانشکده در مهرماه 1393 واحد مهارت های بالینی و پراتیک دانشکده در فضایی با مساحت 130 متر مربع احداث و با خرید تجهیزات جدید مجهز گردید. هم اکنون این مرکز دارای سالن پراتیک وSkill Lab جداگانه، اتاق مجزا جهت پراتیک مامایی و دفتر کار جهت مسئول واحد میباشد.

 

رسالت واحد

واحد مھارت ھاي بالیني متعھد است محیطي ايمن براي تدريس و فراگیري مھارت ھاي بالیني و ارتباطي با ھدف ھمکاري و آموزش بین بخشي، ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران و از طريق ارتقاء آموزش، مھارت ھاي عملي و نگرشي در دانشجويان را فراھم نموده و با ارزشیابي مناسب، فراگیري مستقل را ترويج دھیم.

 

هدف

ھدف اصلي واحد، شبیه سازي يک محیط بالیني است بطوري که دانشجويان آموزش مھارت ھاي بالیني و ارتباطي را با استفاده از انواع وسايل کمک آموزشي (مدل ھا) در محیطي آرام و کنترل شده قبل از ورود به محیط ھاي واقعي فرا گیرند. البته واحد جاي آموزش بر بالین بیمار و شرايط واقعي را نمي گیرد، بلکه مکمل آن خواھد بود. ھمچنین دستیابي به راھھاي جديدي در آموزش پرستاري فوریت پزشکی و مامايي را فراھم مي كند.

این برنامه ھا شامل :

- آموزش مھارت ھای بالینی (Clinical skills training)

- آموزش مھارت ھای ارتباطی(Communication skills)

 اجرای کلاس ھای عملی ویژه پزشکان و پرستاران میباشد


جستجو
تبریک به جوان برتر (۶۰۶۲ بازدید)
چاپ کتاب (۵۸۴۱ بازدید)
برگزاری آزمون asci (۳۴۸۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...