گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۹۸ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۷۷ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۵۵۴ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۴۵۷۰۹ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/١١/١٠ - ۴۹۷ مورد

فرایندها و اهداف


اهداف دفترهسته توسعه آموزش EDO

هدف كلي: بهبود و توسعه كيفيت آموزش دانشكده پرستاري

 

اهداف تشكيل هسته توسعه آموزش در دانشكده:

۱- تمركز زدايي در تصميم سازي هاي آموزشي
۲- زمينه سازي براي نهادينه شدن تغييرات آموزشي و بسط تجارب مفيد در زمينه آموزشي
۳- افزايش كيفيت (روايي و پايايي) ارزشيابي هاي آموزشي
۴- بهبود و توسعه در پژوهش‌هاي آموزشي، برنامه‌ريزي درسي، آموزش‌ اساتيد و آموزش مداوم در دانشكده.
۵- برخورداري مديريت دانشكده از مجموعه سازمان يافته اي از افراد مجرب كه به عنوان مشاوريـن به تصميم گيريهاي مناسبتر كمك كنند.
۶- همگاني شدن و ادغام پژوهش در آموزش به عنوان مكمل اجتناب ناپذير تدريس در دانشكده
۷- پيشگيري از موازي‌كاري‌ها در دانشكده و استفاده بهينه از وقت اعضاي هيأت علمي علاقه‌مند به توسعه و بهبود كيفيت آموزش.

 

ساختار هسته توسعه آموزش :
رئيس: رئيس هسته توسعه آموزش، معاون آموزشي دانشكده (جناب آقای دکتر داود داودی) مي باشد.
دبير: دبيرهسته توسعه آموزش، معاون آموزشي دانشكده يا نماينده تام‌الاختيار وي است كه با معرفي معاون آموزشي و تاييد رئيس دانشكده به EDC معرفي مي‌گردد.
اعضاء: هسته توسعه آموزش دانشكده پرستاري حداقل ۹ نفر ( از هرگروه يك نفر – مسئول بازآموزي و مسئول تحصيلات تكميلي) از اعضاي هيأت علمي دانشكده كه براساس تخصص و علاقه از سوي معاون آموزشي به EDC معرفي مي شوند، تشكيل مي گردد.
تبصره:‌ علاوه بر تعداد نفرات نامبرده برحسب نياز مي توانند افرادي براساس تخصص و تجربه از طرف معاون آموزشي دانشكده معرفي گردد.
علاوه بر علاقه فردي و تخصصي لازم است كه اين اعضاء بتوانند حداقل ۴ ساعت در هفته را براي امور مرتبط با هسته توسعه اختصاص دهند. همچنين نمره ارزشيابي تدريس اعضاي هسته‌هاي توسعه توسط فراگيران در دو سال گذشته نبايد از ميانگين دانشكده كمتر باشد.

كارشناس: حداقل يك كارشناس آموزش جهت تسهيل فعاليت‌هاي هسته توسعه آموزش دانشكده.

 

وظايف و حيطه فعاليت هسته توسعه آموزش دانشكده پرستاري:
۱- بررسي و راهنمايي علمي برنامه ريزي درسي گروههاي مختلف آموزشي و كمك به بهبود و ارتقاء آن.
۲- بررسي نيازهاي آموزشي اعضاي هيأت علمي و غيرهيأت علمي در زمينه مهارتهاي تدريس و تحقيق و در صورت امكان كمك به EDC در طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي موردنياز
۳- مشاركت در طراحي و سازماندهي برنامه هاي آموزش مداوم كه توسط دانشكده برگزار مي‌شود شامل برنامه‌هاي درون دانشكده اي و بازآموزي كاركنان پرستاري.
۴- بررسي و اعلام اولويت هاي پژوهش در آموزش دانشكده پرستاري و مشاركت در طراحي و اجراي اين پژوهش ها.
۵- تبيين، حمايت و هدايت اصلاحات آموزشي (اعم از محتواي آموزشي، شيوه هاي تدريس و ....)
۶- طراحي و نظارت بر ارزشيابي هاي آموزشي در دانشكده (ارزشيابي برنامه- استاد-آزمون) و انعكاس پيشنهادات اجرايي و اصلاحي به EDC براي بررسي و تائيد نهايي در شوراي آموزشي دانشكده يا شوراي دانشگاه.
۷- كمك به برقراري تسهيلات ويژه آموزشي براي دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان.
۸- كمك به بهبود تعاملات ميان دانشكده اي و هماهنگي امور آموزشي به ويژه آموزش باليني ميان دانشكده هاي مختلف.
 

شيوه اجرا:
*براي كليه اعضاء هسته توسعه دانشكده به پيشنهاد معاون آموزشي دانشكده حكم عضويت صادر و رونوشت آن به مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي داده خواهد شد.
* پس از انتخاب هسته هاي آموزش، يك نفر به انتخاب اين عده جهت حضور در جلسات شوراي EDC معرفي خواهد شد.
* هر دونفر از اعضاء هسته EDC دانشكده مسئول تشكيل و ادامه كار كميته هاي پنچ گانه EDC به شرح زير خواهند بود:
۱- كميته پژوهش در آموزش
۲- كميته ارزشيابي
۳- كميته برنامه ريزي درسي (نظري، عملي و كارآموزي ها)
۴- كميته آموزش اساتيد
۵- كميته آموزش مداوم
* هر كميته شامل ۶ نفر خواهد بود (دو نفر از اعضاء هسته و ۴ نفر از گروهها و كاركنان علاقمند و ذيصلاح مراكز آموزشي، بهداشتي و درماني) هركدام از اين كميته‌ها جهت انجام فعاليتهاي محوله (طرحهاي پژوهشي- انجام پروژه ها و ....) و رسيدن به اهداف موردنظر هسته EDC مي توانند اعضايي را جهت همكاري به تائيد هسته EDC دانشكده دعوت نمايند. اين كميته ها موظفند ظرف مدت يك ماه پس از تشكيل اهداف، استراتژي ها و برنامه هاي عملياتي بلندمدت و كوتاه مدت را به هسته EDC دانشكده ارائه نمايند.
تبصره (۱): اعضاء كميته، افراد، داوطلبانه، علاقمند و براساس اعلام همگاني در دانشكده و مراكز آموزشي، بهداشتي و درماني انتخاب مي‌شوند.
تبصره(۲): درخصوص ارائه كارهاي پژوهش روند زير صورت خواهد گرفت:
- طي نمودن روند جاري واحد پژوهشي دانشكده جهت كارها و طرحهاي تحقيقاتي
تبصره(۳): مسئول هماهنگي‌اموراستعدادهاي درخشان برحسب نياز در جلسات هسته دعوت‌خواهندشد.
 

بودجه:
پرداختها براساس پروژه هاي هدفمند و قانونمند با همكاري مركز توسعه آموزش پزشكي خواهد بود. بديهي است اين پروژه ها بايستي قبل از اجرا به تصويب رسيده باشد.

 

نمونه:
كميته ارزشيابي هسته توسعه آموزش دانشكده پرستاري.

 

مأموريت:
بهبود و ارتقاء ارزشيابي استاد، دانشجو و برنامه درسي در دانشكده پرستاري.

 

اهداف كلي:
۱- ارتقاء روشهاي ارزشيابي دانشجو در دروس نظري، عملي و باليني در گروههاي مختلف دانشكده.
۲- هدايت، هماهنگي و بهبود ارزشيابي استاد در دانشكده.
۳- ارتقاء ازشيابي برنامه درسي در دانشكده.

 

اهداف عيني:
۱- ارتقاء روشهاي ارزشيابي دانشجو در دروس نظر، عملي و باليني در دانشكده
۱-۱: تعيين روشهاي ارزشيابي دانشجو رايج در دروس نظري در  دانشكده.
۲-۱: تعيين روشهاي ارزشيابي دانشجو رايج در دروس عملي در  دانشكده.
۳-۱: تعيين روشهاي ارزشيابي دانشجو رايج در دروس باليني در  دانشكده.

 

 

تاريخ بروز رساني : یکشنبه 94/03/17 ساعت 10:20
 


جستجو
تبریک به جوان برتر (۶۲۲۴ بازدید)
چاپ کتاب (۵۹۲۸ بازدید)
برگزاری آزمون asci (۳۶۴۴ بازدید)
عید قربان (۳۰۶۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...