شرح وظایف


شرح وظایف رابط آموزشی

- همکاری و هماهنگی با سوپروایزر آموزشی و گزارش مکتوب کلیه فعالیت های آموزشی بخش مربوطه بصورت ماهانه

- تعیین نیازهای آموزشی رده های مختلف کادر پرستاری و کارکنان جدید الورود بخش مربوطه و اولویت بندی آن

- مشارکت فعال در امر آموزش پرسنل، بیمار، خانواده

- شناسایی استعدادهای آموزشی و نقاط ضعف علمی و عملکردی پرسنل

- تهیه و تنظیم لیست کنفرانس های آموزشی ماهانه بخش تا پایان سال جاری و نظارت بر برگزاری آنها بصورت فعال

- همکاری و تشویق پرسنل پیرامون تهیه و تنظیم جزوات، پوسترها ، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویانجستجو
چ (۵۰۰ بازدید)
پرستار (۴۳۷ بازدید)
14 (۳۵۶ بازدید)
17 (۳۵۱ بازدید)
13 (۳۴۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...