سه شنبه ٢٠ تير ١٣٩٦ -

لیست رابطین


رابطین آموزشی بخشهای تابعه بیمارستان آیت ا... هاشمی رفسنجانی شهرستان هاشمی شیروان

 

ردیف

نام بخش

رابط آموزشی

1

اورژانس

آقای مسعود آذری

2

CCU

خانم الهام صابری

3

ICU

خانم الهه ساعدی

4

اتاق عمل

اتاق عمل: خانم اکرم حاتم زاده

هوشبری: خانم پاک نیت

5

داخلی زنان

خانم نرگس کرمی

6

داخلی مردان

خانم آرزو روشندل

7

جراحی ارتوپدی

خانم معصومه محمد نیا

8

جراحی اورولوژی

خانم زهرا ثابتی

 

 جستجو
چ (۴۵۳ بازدید)
پرستار (۴۰۴ بازدید)
14 (۳۳۹ بازدید)
17 (۳۳۷ بازدید)
13 (۳۱۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...