مدیریت اطلاعات سلامت


مسئول واحد:معصومه کوهستانی

شماره تماس داخلي: 315255143

معرفي واحد:

واحد مدارك پزشكي يكي از مهم ترين قسمت هاي بيمارستان است كه بيماردربدو ورود و  بعداز دريافت نوبت ويزيت به اين واحد مراجعه مي كند. اين واحد از چهار زير مجموعه ذيل تشكيل شده است:  

 •  پذيرش
 •  بايگاني
 •  كدگذاري
 •   آمار

اهم وظايف و فعاليت ها:‌

 • پذيرش بيماران در اسرع وقت
 • دقت و نظارت در امر پذيرش و رساندن كسورات به حداقل
 • تهيه آمار ماهانه و گزارش‌گيري‌هاي متنوع و مورد درخواست مراجع بالاتر
 • تشكيل پرونده‌ي بستري
 • تشكيل پرونده‌ي سرپائي اتاق عمل جراحي
 • نوبت‌دهي به بيماران اتاق عمل جراحي
 • نوبت‌دهي به بيماران تزريقي
 • بايگاني پرونده‌هاي بستري
 • بايگاني پرونده‌هاي سرپائي تمامي درمانگاه‌ها
 • كدگذاري همه بيماري‌ها و اقدامات جراحي بر اساس كتاب بين‌المللي بيماري‌ها
 • گزارش‌گيري از برنامه كدگذاري در فواصل زماني مختلف
 • تكميل فايل سپاس
 • همكاري با دانشجويان متقاضي تهيه پايان‌نامه
 • جواب گوئي به مكاتبات سازمان‌هاي مختلف و ارسال مدارك بيماران
 • نظارت بر تكميل صحيح پرونده‌ها و ارائه راهكار در خصوص رفع نواقص مستندات
 • مديريت بر تعداد عمل‌هاي جراحي و جلوگيري از كاهش درصد اشغال تخت در بخش‌هاي بستري
 • چك كردن اوراق مالي و تعيين و دريافت بيعانه
 • ارائه مدارك درماني به بيمه‌ها ازجمله بيمه‌هاي تكميلي

 جستجو
چ (۴۷۴ بازدید)
پرستار (۴۱۷ بازدید)
14 (۳۴۶ بازدید)
17 (۳۴۲ بازدید)
13 (۳۳۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...