مهندسی پزشکی


نام و نام خانوادگي: خانم فائزه جعفری

 سمت: مسئول واحد مهندسی تجهیزات پزشکی 

تحصيلات:مهندسی تجهیزات پزشکی

تلفن محل كار : 3152505137

گزیده ای از وظایف سازمانی:

۱. تعمیرات دستگاه ها و تجهیزات پزشکی

۲. نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای و مصرفی ها

۳. نظارت بر نصب و راه اندازی دستگاههای تکنیک و لو تکنیک

۴. جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نگهداری و تعمیرات

۵. آموزش چگونگی تعمیرات و نگهداری لوازم و تجهیزات و دستگاههای پزشکی

۶. پیگیری و رفع مشکلات مربوط به تجهیزات پزشکی

۷. تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی طبق فرمت ارائه شده از طرف اداره تجهیزات (برنامه نرم افزاری)

۸. نظازت بر تهیه قطعه یدکی و نصب آنها

۹. نظارت بر عقد قرارداد تجهیزات پزشکی و ارجاع موارد تخلف شرکت به دانشگاه

۱۰. بازدید از دستگاههای موجود در بخش ها(نگهداری پیشگیرانه)

۱۱. تهیه و ارائه فرآیندهای تجهیزات پزشکی با فلوچارت

۱۲. نظارت بر فاکتورهای ارائه شده توسط شرکت ها

۱۳. نظارت بر پیش فاکتورها و فاکتورهای خرید ارائه شده توسط شرکت

۱۴. عضویت و حضور در کمیته درمان , دارو و تجهیزات پزشکی

۱۵. شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله.

۱۶. انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقرراتجستجو
چ (۴۷۵ بازدید)
پرستار (۴۲۰ بازدید)
14 (۳۴۷ بازدید)
17 (۳۴۳ بازدید)
13 (۳۳۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...