فراخوان ها


اقلام غیرمجاز / فراخوان و جمع آوری  Recall 

سال1395 - 1396 1397

 

 

ردیف

تاریخ فراخوان

نام کالا

نام شرکت سازنده

وضعیت فراخوان

مشاهده جزئيات

1

1397/12/28

آنژیوکت

ILIFE MEDICAL DEVICES PVT. LTD

Open

مشاهده جزئيات

2

1397/12/28

پیس میکر داخلی دو حفره ای

MEDTRONIC Inc

Open

مشاهده جزئيات

3

1397/11/23

رابط های تزریق

SAMIN TEB MEHR

Open

مشاهده جزئيات

4

1397/11/23

دستگاه فلوروسکوپی دیجیتال

STEPHANIX s.a

Open

مشاهده جزئيات

5

1397/09/03

دستگاه همودیالیز

BAXTER AG

Open

مشاهده جزئيات

6

1397/08/21

آنژیوکت

MAIS INDIA MEDICAL DEVICES PVT.LTD

Open

مشاهده جزئيات

7

1397/07/10

دستگاه یکبارمصرف بخیه اتوماتیک

BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION

Open

مشاهده جزئيات

8

1397/07/10

مش پلیمریک

BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION

Open

مشاهده جزئيات

9

1397/07/10

دستگاه پیس میکر داخلی سه حفره ای

BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION

Open

مشاهده جزئيات

10

1397/05/27

دستگاه الکتروشوک اتوماتیک

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS

Open

مشاهده جزئيات

11

1397/05/03

محلول دیالیز

Pharmed Medical Industries

Open

مشاهده جزئيات

12

1397/05/03

ست لوله رابط همودیالیز

SUPA MEDICAL DEVICES

Open

مشاهده جزئيات

13

1397/05/01

دستگاه پمپ سرنگ

JMS CO LTD

Open

مشاهده جزئيات

14

1397/04/06

نخ های بخیه مصنوعی قابل جذب چند رشته

SUPA MEDICAL DEVICES

Open

مشاهده جزئيات

15

1397/04/06

دستگاه پمپ سرنگ

Atom Medical Corporation

Open

مشاهده جزئيات

16

1397/02/31

باند گچی

Darman Gostar Sinohe

Terminate

مشاهده جزئيات

17

1397/02/31

باند گچی

Darman Gostar Sinohe

Terminate

مشاهده جزئيات

18

1397/02/31

آتل گچی

Darman Gostar Sinohe

Terminate

مشاهده جزئيات

19

1396/11/04

نخ های بخیه مصنوعی قابل جذب

Pezeshk Yaran Amin Rah Salamat

Terminate

مشاهده جزئيات

20

1395/12/24

فیلتر همودیالیز

Helal Iran Medical Device Co

Terminate

مشاهده جزئيات

21

1395/06/05

ست لوله رابط همودیالیز

Helal Iran Medical Device Co

Terminate

مشاهده جزئيات

 

 جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...