آیین نامه تجهیزات پزشکی


در هر جامعه ای برای نظم و قانون گرایی فواید و ثمرات زیادی هست که مهمترین آنها عبارتند از

1.ضمانت حیات و بقاء جامعه

2.توسعه و ترقی جامعه

3. سعادت و بهروزی

 

لطفا براي مشاهده ي فايل هریک از قوانین و دستورالعمل ها، روي هر عبارت مورد نظر كليك نماييد:

آئین نامه تجهیزات پزشکیجستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...