گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۴۱ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۱۹ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۷۰۶۹۰ مورد

بهداشت حرفه ای


مسئول واحد بهداشت حرفه ای 

آقای ابوالفضل براتی

شماره تماس : 31525128

 

معرفي واحد :

بهداشت حرفه اي بر پيش بيني، تشخيص، ارزشيابي و كنترل عوامل محيطي يا فشارهاي محيط كار متمركز است كه مي توانند سبب آسيب يا بيماري شده و بر تندرستي كاركنان اثر سوء بگذارند. در همين راستا واحد بهداشت حرفه اي  با هدف تأمين، حفظ و ارتقاء ايمني و سلامت شغلي كاركنان و استقرار سنجه هاي اعتبار بخشي، در بيمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان راه اندازي شده و با حضور يك كارشناس فعاليت مي كند.

اهم وظايف و فعاليت ها:

  • شناسايي، اندازه گيري و ارزشيابي كليه عوامل زيان آور فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي، بيولوژيكي و رواني محيط كار
  • شناسايي و ارزيابي مواد شيميايي مصرفي و تهيه SDS آن ها
  • برنامه ريزي و تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كار با همكاري ساير اعضاي مصوب
  • تعيين نوع وسايل حفاظت فردي متناسب هر شغل
  • نظارت بر انجام معاينات شغلي ( بدو استخدام، دوره اي و اختصاصي ) و تشكيل پرونده سلامت شاغلين
  • اجراي برنامه آموزشي و ارزشيابي مستمر براي كليه شاغلين با همكاري واحد آموزش بيمارستان
  • نظارت بر فرآيند ثبت و بررسي گزارش دهي حوادث و بيماري هاي ناشي از كار
  • رسيدگي به شكايات، پيشنهادات و انتقادات شاغلين در زمينه مسائل و مشكلات بهداشت حرفه اي

 جستجو
13 (۱۶۰۰ بازدید)
15 (۱۴۱۴ بازدید)
17 (۱۴۰۸ بازدید)
14 (۱۳۹۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...