گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۲۰ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۶۱ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۹۴۱۷۹ مورد

مسئول رادیولوژی


مسئول واحد رادیولوژی

 آقای لایق

شماره تماس: 1525174

 

شرح وظایف ومسئولیت ها:

1-طرح ریزی وانجام برنامه های وتحقیقاتی با همکاری وتحت نظارت پزشک متخصص رادیولوژی یا مسئول فنی واحد

2-شرکت در برنامه های آموزشی وتحقیقاتی ومطالعه آخرین پیشرفت ها در زمینه شغلی

3-تشریک مساعی در انجام کارهای روزمره از جمله؛ فلوروسکوپی،آنژیوگرافی ویا سایر کارهای اختصاصی با حضور پزشک متخصص رادیولوژی

4-مطالعه به منظور انتخاب روش های مناسب برای کار با پرتوهای یونساز

5-نظارت برنحوه نگهداری و کاربرد دستگاهها وچشمه های مولد پرتوهای یونساز وهمکاری با سازمانها ومراکز ذیصلاح کنترل وپیشگیری از نشت پرتوها

6-نظارت برنحوه کار کاردان های رادیولوژی وتکنسین ها وکمک تکنسین ها ومتصدیان امور دفتری

7-رعایت سلسله مراتب اداری

8- اجرای دقیق شئونات اسلامی در محیط کار

9-به کارگیری اخلاق اسلامی و رفتار مناسب با همکاران، بیماران وهمراهان

10-تحویل گرفتن نسخه درخواستی،کاغذ زیر نویس مشخصات اسمی از بیمار از متصدی پذیرش واحد مربوطه

11-فراخوانی وهدایت بیمار به اتاق رادیوگرافی

12-احراز هویت بیمار با مشخصات اسمی مورد انتظار

13-کنترل و تطابق نوع پروسیجر درخواستی با علائم کلینیکی بیمار

14-ارائه دستورات وراهنمایی لازم به بیمار به منظور آماده نمودن وقرار گرفتن در جایگاه عکسبرداری

15-انتخاب وضعیت صحیح برای بیمار به نحوی که مشاهده عضو بیمار برای عکسبرداری امکان پذیر باشد.

16-استفاده از کاست وفیلم مناسب(انتقال وبه کار گیری)

17-به کاربردن علامت های وضعیتی راست وچپ در کلیه گرافی ها

18-تنظیم و به کار انداختن دستگاه مولد اشعه با توجه به مدت زمان وانرژی تشعشع لازم ورعایت سایر عوامل فنی

19-راهنمایی بیمار به اتاق انتظار پس از خاتمه کار

20-انتقال کاست به فیلم به تاریکخانه

21-خارج کردن فیلم از کاست در محیط تاریکخانه

22-استفاده از فیلم رایتر به منظور ثبت فوتوگرافیک مشخصات اسمی بیمار در انتهای فیلم

23-فیدینگ یا خوراندن فیلم اکسپوز شده به دستگاه پروسسور ظهور و ثبوت تاریکخانه

24-لود کردن یا پرکردن مجدد کاست با استفاده از فیلم های خام موجود در هاپر یا کمد نگهدارنده

25-انتقال کاست اکسپوز نشده به پاس کاست یا محل مناسب

26-پیگیری واخذ فیلم چاپ شده از دستگاه پروسسور تاریکخانه

27-کنترل کیفی کلیشه یا نگاره رادیوگرافی گرفته شده از بیمار

28-ضمیمه کردن کلیشه رادیوگرافی ونسخه درخواستی به پاکت

29-نوشتن تعداد وسایز فیلم مصرفی وکد پرتوکار بر روی نسخه

30-تحویل پاکت حامل کلیشه رادیوگرافی ونسخه مربوط به درخواست آن، به متصدی امور پذیرش

31-ثبت آماری عکسبرداری های انجام شده در سیستم رایانه واحد در غیاب متصدی امور پذیرش واحد با درج اطلاعات کد رادیوتکنولوژیست،شماره نظام پزشکی معالج،کد فیلم مصرفی، کد تعرفه و نوع خدمات و ...

32-قیمت گذاری نسخ مراجعان وممهور کردن نسخ آنان به مهر واحد مربوطه(باطل کردن)

33-تعویض داروی ظهور وثبوت کهنه دستگاه پروسسور ونظارت بر شستشوی دستگاه مربوطه

34-انجام سایر مواردی که در حدود مقررات از طرف مافوق ارجاع می گردد.







جستجو
13 (۱۶۹۱ بازدید)
15 (۱۴۶۶ بازدید)
17 (۱۴۶۱ بازدید)
14 (۱۴۵۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...