گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۶۲ مورد

تعداد بازدید های کل : ۶۳۴۴۷۰ مورد

20 استاندارد ضروري دربرنامه ايمني بيمار


20 استاندارد ضروری در برنامه ایمنی بیمار

1-      بیمارستان درمورد ایمنی بیمار برنامه استراتژیک دارد و آن را اجرایی و عملیاتی می کند .

2-      بیمارستان دارای مدیران وکارمندانی می باشد که وظایف ، مسئولیت و اختیاراتی در خصوص ایمنی بیمار دارند.

3-  مدیران به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار، شیوه ها  ی  اجرایی سلامت بیمار را رهبری کرده و درمورد مدیریت ریسک آموزش دیده و روی فرصت های بهبود و ارتقاءایمنی فعالیت می کنند .

4- افراد به کار گرفته شده مدیریت ریسک و سلامت بیمار را کنترل می کنند.

5- بیمارستان به طور ماهیانه مورتالیتی و موربیدیتی را در کمیته های بیمارستانی بررسی می کند .

6- وسایل و لوازم ضروری در بیمارستان در دسترس ، آماده و کا  لیبر می باشد.

7- بیمارستان برنامه و پروتکل مشخصی جهت پاک سازی لوازم پزشکی جهت استفاده مجدد آنها دارد .

8-      بیمارستان تجهیزات کافی جهت پاک سازی و استریلیزه کردن سریع لوازم را دارد)بخش CSR و استریل بیمارستان فعال بوده و دستور العمل های جهت اجرای برنامه ها دارد (.

9- پرسنل استخدام شده چه دائم و چه موقت مهارت کافی و دانش لازم جهت اجرای برنامه های فرایندی را دارند .

10- قبل از انجام هر پروسه تهاجمی از بیمار رضایت گرفته می شود و بیمار از تمام خطرات احتمالی پروسه اطلاع دارد بیمارستان به اندازه کافی به بیمار اطلاعات داده و بیمار اجازه دخالت و تصمیم گیری در مراحل درمان را دارد .

11- تمامی بیماران از طریق مشخصات کامل ، تاریخ تولد شناسایی می شوند ولی شماره اتاق و تخت وسیله شناسایی نمی باشد  )بیمارستان بهترین سیستم را جهت شناسایی بیماران دارد (.

12- بیمارستان کانالهای ارتباطی برای بحرانهای ضروری دارد و دارای یک نظام و برنامه مشخص جهت شناسایی موارد مربوط به ایمنی بیمار می باشد

13- بیمار ستان برنامه مشخص و مناسبی در مورد نتایج آزمایشاتی که پس از ترخیص بیماران دریافت می شوددارد.

14- بیمارستان گایدلاین ها و دستور العمل هایی در خصوص کنترل و پیشگیری از عفونت دارد .

15- بیمارستان نظام و دستور العمل مشخص در خصوص ضد عفونی تمام تجهیزات و لوازم بخصوص در شرایط بحران را دارد .

16- بیمارستان گایدلاین و دستورالعمل هایی در مورد ایمنی خون و فرآورده های آن دارد که آن را عملیاتی و اجرایی می کند ( گایدلاین درمورد پروسیجر خونترانسفوزیون خون کراس مچ خون- خون ناسالم وحوادث غیر منتظره و ... دارد (

17- بیمارستان سیاست انجام تزریقات ایمن ، تزریقات  واکسن وinfusion ایمن جراحی ایمن را  دارد.

18- بیمارستان یک سیستم دارو دهی ایمن دارد)وجود دارو های حیاتی 24 ساعته در بیمارستان ) ( بیمارستان برای مراحل انتخاب دارو ، خرید و تامین دارو ، نگهداری و انبار دارو، order نویسی آماده کردن دارو وتجویزدارو به بیمار دستور العمل مشخصی دارد (.

19- بیمارستان دارای استاندارد های محیط ایمن می باشد. بیمارستان محیط فیزیکی ایمن برای بیماران ، برای کارکنان و ملاقات کنندگان دارد .کمیته ایمنی محیط در بیمارستان تشکیل می شودو امنیت بیمارستان بخصوص در بخش های اورژانس ویژه نوزادان و....در نظر گرفته می شود.

20- بیمارستان دارای سیستم مدیریت دفع مناسب پس مانده های بیمارستانی می باشد .(بیمارستان دارای گایدلاین برای دفع بهداشتی زباله های عفونی و غیر عفونی وسایل برنده و نوک تیز و .... دارد).

 

 

 

جستجو
پلان بیمارستان (۷۵۱۵ بازدید)
تجليل از ورزشکاران (۳۷۶۴ بازدید)
هموويژيولانس (۳۳۴۷ بازدید)
تبريک هفته پژوهش (۲۹۳۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...