گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۹ مورد

تعداد بازدید های کل : ۵۹۴۶۹۶ مورد

معاون آموزش


معاون آموزشی

خانم دکتر صفایی

                                                                   

                                  

 

 

شرح وظایف معاون اموزشی

  • توجه و نظارت بر امکانات و تکنولوژی آموزشی ، نحوه کاربرد آنها و ارائه پیشنهاد جهت بهینه کردن آن ، همچنین پیگیری جهت تهیه آن .
  • برنامه ریزی سالیانه فعالیتهای آموزشی و تشکیل کمیته های آموزشی و پژوهشی ، نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و مصوبات کمیته ها ، همچنین ارزشیابی آنها
  • نظارت بر حضور و فعالیت اعضاء هیأت علمی در بخشها و ارزشیابی نحوه انجام فعالیتهای آموزشی آنان .
  • - ارزشیابی کیفیت آموزش در مراکز .
  • نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی .
  • ایجاد محیط و فضاهای مناسب آموزشی ، دقت و توجه به امور رفاهی آموزش گیرندگان و ارائه خدمات آموزشی به آنان طبق ضوابط و مقررات
  • کنترل معرفینامه های آموزش گیرندگان ، هماهنگی در تقسیم آنان طبق ظرفیت بخش .
  • برقراری ارتباط موثر با واحدهای ذیربط و تنظیم و ارائه گزارش فعالیتهای آموزشی مرکز به مراجع مسئول .
  • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .

 

جستجو
پلان بیمارستان (۷۳۲۳ بازدید)
تجليل از ورزشکاران (۳۶۴۷ بازدید)
هموويژيولانس (۳۲۳۲ بازدید)
تبريک هفته پژوهش (۲۸۲۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...