يكشنبه ٨ اسفند ١٣٩٥ -
گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۷ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۹۱۸۳۴ مورد

مدير پرستاري


جناب آقای : جلیل نیستانی

                

سمت : مدیر خدمات پرستاری

شماره تماس :05832228111  داخلی 152

 

شرح وظايف مترون

1-برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاءکيفي وبهبودمستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان

2-گردآوري اطلاعات از :

-مرکز شامل :نمودار سازماني مصوب.هدف.نوع فعاليت.گزارات ماهيانه وساليانه.گزارش حسابرسي پرستاري.پرونده هاي کارکنان.مصاحبه باکارکنان

-مدد جويان : بر حسب نوع بستري.نياز.مراقبتي.خدمات ارائه شده

-منابع شامل نيروي انساني(پرستاران.بهياران.کمک بهياران.تکنسين هاوکاردان هاي اطاق عمل وهوشبري وسايرکادر وابسته)ساختار فيزيکي.امکانات وتجهيزات

3-شرکت فعال درنهادهاي سياست گذاري وديگر کميته هاي دروني سازماني

4-تعيين اهداف(کوتاه مدت.ميان مدت.دراز مدت)مبتني بر نيازها جهت تامين حفظ وارتقاء سلامت  وارتقاءسطح سلامت ورفاه اجتماعي ممدجوبيمار باتوجه به خط مشي هاي مرکز متبوع وپيشنهاد به مقامات ذي ربط

5-تعيين خط مشي واتخاذ روش هاي مناسب وعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر

6-برنامه ريزي جهت تشکيل وشرکت در کميته هاي خاص باشرح وظايف مدون(آموزشي.پژوهشي.کنترل ونظارت کنترل عفونت و...)

7-ارائه راهکاربهينه  به مسئول وايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر

8-تدوين واجراي برنامه هاي آموزش به بيماروانواده درسطوح مختلف پيشگيري

9-ايجاد هماهنگي ومشارکت فعال دربرنامه ريزي هاي بهداشتي.درماني وتوانبخشي

10-جلب مشارکت تيم بهداشتي مرکز براي  دستيابي به اهداف

11-ايجاد هماهنگي دربرنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروه پرستاري

12-مشارکت درتنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مرکز

13-تعيين وپيشنهاد بودجه مورد نياز واولويت بندي آن ها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري

14-مشارکت درطرح هاي پژوهشي

15-برنامه ريزي وپيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت (کنترل عفونت)

16-انجام برنامه ريزي وهمکاري با سايرواحدهاي ذي ربط درجهت ارتقاء دانش ومهارت حرفه اي کارکنان پرستاري

17-ارائه راهکارهاي اساسي دربرنامه ريزي جهت تامين رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاري ساير واحدهاي ذي ربط

18-تعيين برآوردسطوح مختلف نيروي انساني موردنياز بخش هاي پرستاري براساس استاندارد هاي علمي

19-تعيين حدودوانتظارات وعوامل عملکردي درره هاي مختلف شغلي با توجه به امکانات وشرح وظايف مصوب

20-بکارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد درشيفت هاي مختلف کاري

21-پيشنهاد ومصاحبه با داوطلبان وانتخاب افراد صلاحيت دار ومعرفي آنها به کارگزيني جهت به کارگيري

22-پيشنهادانتصاب وانتقال کارکنان تحت نظارت به رياست مرکز جهت واحدهاي ذيربط

23-تصميم گيري درمورد مرخصي ها .ماموريت هاو...کارکنان گروه پرستاري

24-رهبري وهدايت واحدهاي ذيربط در جهت تحقق اهداف سازماني

25-ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر،عملکرد مطلوب،حسن رفتار شغلي و...

26-اتخاذ تدابير لازم وارائه راهکارهاي اساسي درجهت ايجاد تقويت انگيزش درکارکنان (تشويق وتنبيه) گروه پرستاري

27-اداره جلسات داخل وخارج مرتبط با وظايف واحدها

28-تشکيل واداره جلسات اختصاصي وويژه درجهت حل مشکلات واحد هاي ذيربط با بهره مندي از فن آوري ها علمي حل مسئله

29-تامين نياز هاي آموزشي کارکنان شامل:آشناسازي پرسنل جدييد الورد با مقررات خط مش ها

 

سوابق کاری

 • طرح نیروی انسانی، 1372 - 1370 بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد (راه اندازی بخش همودیالیز - سرپرستار بخش همودیالیز - سوپروایزر)
 • بهداری پتروشیمی خراسان شمالی در زمان احداث کارخانه
 • درمانگاه خیریه خاتم الانبیاء از سال1373تا کنون
 • آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر فاضل
 • داروخانه دکتر شهریاری (آشخانه)، داروخانه شبانه‏روزی دکتر رجب‏زاده، داروخانه دکتر قلی‏زاده، داروخانه درمانگاه خاتم الانبیاء و داروخانه دکتر دین‏محمدی
 • مربی بالینی دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد و مربی بالینی دانشگاه آزاد بجنورد
 • بیمارستان ثامن الائمه (ع) بجنورد
 • مرکز معلولین 12 آذر بهزیستی بجنورد
 • بیمارستان امام رضا (ع)، واگذاری اورژانس به بخش خصوصی 1383 - 1380
 • مدیر عامل شرکت تعاونی خدماتی، بهداشتی و درمانی امید درمان بجنورد
 • بنیاد جانباران و امور ایثارگران استان خراسان شمالی 1385 - 1383
 • بیمارستان جواد الائمه (ع) جاجرم (پرستار، سوپروایزر 1389 - 1385)
 • سوپروایزر بیمارستان امام رضا (ع) 1390 - 1387
 • اداره بازرسی دانشگاه (کارشناس رسیدگی به شکایات) 1391 - 1389
 • اداره کل آموزش معاونت آموزشی دانشگاه (کارشناس آموزش) 1393 - 1392
 • اداره پرستاری معاونت درمان دانشگاه (کارشناس) 1393
 • اداره آموزش دانشگاه آزاد بجنورد
 • رئیس هیأت مدیره نظام پرستاری بجنورد و شهرستانهای تابعه 1394 – 1390
 • پرستار نمونه کشوری نظام پرستاری 1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جستجو
پلان بیمارستان (۴۰۵۹ بازدید)
تجليل از ورزشکاران (۱۷۷۲ بازدید)
هموويژيولانس (۱۴۳۶ بازدید)
تبريک هفته پژوهش (۱۲۱۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...