يكشنبه ٨ اسفند ١٣٩٥ -
گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۴۸۴۳۲۸ مورد

مدير پرستاري


   خانم :  صدیقه ریحانی

               

سمت : مدیر خدمات پرستاری

شماره تماس :05832228111  داخلی 152

 

شرح وظايف مترون

1-برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاءکيفي وبهبودمستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان

2-گردآوري اطلاعات از :

-مرکز شامل :نمودار سازماني مصوب.هدف.نوع فعاليت.گزارات ماهيانه وساليانه.گزارش حسابرسي پرستاري.پرونده هاي کارکنان.مصاحبه باکارکنان

-مدد جويان : بر حسب نوع بستري.نياز.مراقبتي.خدمات ارائه شده

-منابع شامل نيروي انساني(پرستاران.بهياران.کمک بهياران.تکنسين هاوکاردان هاي اطاق عمل وهوشبري وسايرکادر وابسته)ساختار فيزيکي.امکانات وتجهيزات

3-شرکت فعال درنهادهاي سياست گذاري وديگر کميته هاي دروني سازماني

4-تعيين اهداف(کوتاه مدت.ميان مدت.دراز مدت)مبتني بر نيازها جهت تامين حفظ وارتقاء سلامت  وارتقاءسطح سلامت ورفاه اجتماعي ممدجوبيمار باتوجه به خط مشي هاي مرکز متبوع وپيشنهاد به مقامات ذي ربط

5-تعيين خط مشي واتخاذ روش هاي مناسب وعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر

6-برنامه ريزي جهت تشکيل وشرکت در کميته هاي خاص باشرح وظايف مدون(آموزشي.پژوهشي.کنترل ونظارت کنترل عفونت و...)

7-ارائه راهکاربهينه  به مسئول وايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر

8-تدوين واجراي برنامه هاي آموزش به بيماروانواده درسطوح مختلف پيشگيري

9-ايجاد هماهنگي ومشارکت فعال دربرنامه ريزي هاي بهداشتي.درماني وتوانبخشي

10-جلب مشارکت تيم بهداشتي مرکز براي  دستيابي به اهداف

11-ايجاد هماهنگي دربرنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروه پرستاري

12-مشارکت درتنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مرکز

13-تعيين وپيشنهاد بودجه مورد نياز واولويت بندي آن ها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري

14-مشارکت درطرح هاي پژوهشي

15-برنامه ريزي وپيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت (کنترل عفونت)

16-انجام برنامه ريزي وهمکاري با سايرواحدهاي ذي ربط درجهت ارتقاء دانش ومهارت حرفه اي کارکنان پرستاري

17-ارائه راهکارهاي اساسي دربرنامه ريزي جهت تامين رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاري ساير واحدهاي ذي ربط

18-تعيين برآوردسطوح مختلف نيروي انساني موردنياز بخش هاي پرستاري براساس استاندارد هاي علمي

19-تعيين حدودوانتظارات وعوامل عملکردي درره هاي مختلف شغلي با توجه به امکانات وشرح وظايف مصوب

20-بکارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد درشيفت هاي مختلف کاري

21-پيشنهاد ومصاحبه با داوطلبان وانتخاب افراد صلاحيت دار ومعرفي آنها به کارگزيني جهت به کارگيري

22-پيشنهادانتصاب وانتقال کارکنان تحت نظارت به رياست مرکز جهت واحدهاي ذيربط

23-تصميم گيري درمورد مرخصي ها .ماموريت هاو...کارکنان گروه پرستاري

24-رهبري وهدايت واحدهاي ذيربط در جهت تحقق اهداف سازماني

25-ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر،عملکرد مطلوب،حسن رفتار شغلي و...

26-اتخاذ تدابير لازم وارائه راهکارهاي اساسي درجهت ايجاد تقويت انگيزش درکارکنان (تشويق وتنبيه) گروه پرستاري

27-اداره جلسات داخل وخارج مرتبط با وظايف واحدها

28-تشکيل واداره جلسات اختصاصي وويژه درجهت حل مشکلات واحد هاي ذيربط با بهره مندي از فن آوري ها علمي حل مسئله

29-تامين نياز هاي آموزشي کارکنان شامل:آشناسازي پرسنل جدييد الورد با مقررات خط مش ها

 

سوابق کاری

1 : شروع به کار در بخش اورژانس به مدت 3 سال از سال 1367

2 : بخش اطفال داخلی

3 : بخش CCU + قلب + ICU به مدت 8 سال

4 : مربی دانشگاه آزاد به مدت 3 سال

5 : سرپرستار بخش CCU 8سال همزمان سوپر وایزر بالینی

6 : مترون (مدیر پرستاری ) حدود 7 سال

7 : عضو انواع کمیته های بیمارستانی

8 : عضو طرح تکریم و امر به معروف و نهی منکر

9 : عضو کمیته حجاب و عفاف بیمارستان

10 : عضو حلقه صالحین بیمارستان

11 : کار در بخش اعصاب روان به مدت 2 سال

12 : عضو کانون بسیج جامعه پزشکی – شرکت در اردوهای جامعه پزشکی و خدمت به روستائیان

13 : پیگیری و ارتقاء بخش های درمانی بیمارستان امام رضا (ع) از جمله ( بخش اعصاب و روان - نورولوژی – CCU – قلب – ICU – فوق تخصص – داخلی به چند بخش تقسیم شد به  رفاه حال بیماران به خاطر بخش شیمی درمانی – بخش تالاسمی CSR - - دیالیز و عفونی گوارش و ........

14 : در حال حاضردر دفتر پرستاری بعنوان سوپروایز بالینی مشغول خدمت

15 : عضو اعضاء هسته گزینش دانشگاه به مدت 5 سال در حال حاضر ادامه دارد

16 : پرستار نمونه بیمارستانی – شهرستانی – استانی – کارمند نمونه بیمارستان و تقدیر نامه ها از استاندار – فرمانداری دانشگاه و بیمارستان و ......

17 : حضور در برنامه استخدامی نیروهای بعنوان ناظر تصحیح اوراق ومصاحبه و .....

18 : حضور در انتخابات ریاست جمهوری – نمایندگان بعنوان ناظر نماینده استانداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو
پلان بیمارستان (۶۷۴۰ بازدید)
تجليل از ورزشکاران (۳۳۵۹ بازدید)
هموويژيولانس (۲۹۰۹ بازدید)
تبريک هفته پژوهش (۲۶۳۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...