گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۴۲۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۶۳۴۱۹۶ مورد

مسئول مدارک پزشکي


آقای جواد خلیلی

 

سمت : مسئول مدارک پزشکی

تلفن تماس : 05832228111 داخلی 208

 

 

شرح وظايف

 

1-برقراري ارتباط بين واحد مدارك پزشكي با بخش هاي ديگر.

2-ايجاد يك سيستم معتبر آماري و اطلاعات و پيگيري در تهيه گزارشات ادواري و گزارشات تنظيم شده ساليانه.

3- نظارت بر كامل بودن و استاندارد بودن پرونده هاي بيمارستاني و نظام مستند سازي صحيح وعلمي .

4- نظارت بر استفاده قانوني و جنبه هاي حقوقي مدارك پزشكي .

5- پيگيري پرونده هاي ناقص به منظور تكميل آنها توسط پزشكان .

6- بررسي و نظارت بر روند تشكيل و تكميل پرونده .

7- ايجاد و نظارت بر وجود واحد بايگاني و برخورداري از سيستم مكانيزه و فعاليت موثر مسئول مربوطه و دسترسي آسان به پرونده ها و كامل بودن پرونده در بايگاني .

8- پاسخگوئي به نامه هاي مراجع قانوني .

9- تهيه آمار هاي كلينكي و پارا كلينيكي بستري به صورت روزانه   

10-تهيه آمارهاي كلينيكي و پارا كلينيكي بستري به صورت ماهانه سه ماهه شش ماهه و سالانه .

11-تهيه آمارهاي كلينيكي و پاراكلينكي بستري به صورت مقايسه اي در مقاطع زماني مورد درخواست .

12- تهيه شاخصهاي آماري از قبيل درصد اشغال تخت . تخت روز. ميانگين اشغال تخت . و ... به تفكيك بخش ها و ماهها .

13- تهيه نمودارهاي آماري .

14- ارائه گزارشات آماري حاصل از تحليل نتايج به دست آمده .

15- برگزاري كميته مدارك پزشكي به صورت ماهانه .

16- شركت در كميته هاي مختلف بيمارستاني .

 

 

 

 

 

 

جستجو
پلان بیمارستان (۷۵۱۳ بازدید)
تجليل از ورزشکاران (۳۷۶۴ بازدید)
هموويژيولانس (۳۳۴۷ بازدید)
تبريک هفته پژوهش (۲۹۳۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...