سه شنبه ٢٠ تير ١٣٩٦ -

راهنمای بخش ها و طبقات


 

:طبقه همکف

اورژانس - رادیولوژی - داروخانه - پذیرش - ترخیص - دفتر خدمات پرستاری - حسابداری - دفتر بهداشت - مددکاری - کنتل عفونت - امور بیمه و قراردادها - صندوق - نگهبانی - بانک - تایپ و تکثیر

:طبقه اول

واحد ریاست - امور اداری - دبیرخانه - روابط عمومی - انفورماتیک - CCU - آزمایشگاه 

:طبقه دوم

اتاق عمل - ICU

:طبقه سوم

داخلی مردان - داخلی زنان

:طبقه منفی یک

انبار تجهیزات - انبار دارو - آشپزخانه - نمازخانه - تاسیسات - CSR - لاندری

 

 


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...