×
  • یكشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
بسیج ملی کنترل فشارخون

بسیج ملی کنترل فشارخون
دوشنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٨

بسیج ملی کنترل فشارخون

گزارش تصویری
سفر یکروزه دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به استان خراسان شمالی

سفر یکروزه دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش...
یكشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٨

سفر یکروزه دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت...