×
  • جمعه ٣ اسفند ١٣٩٧
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون قراردادی – آذر ماه 1397

2387

جهت دیدن نتایج آزمون بر روی لینک زیر کلیک کنید 

اعلام نتايج .pdf

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان ، جهت تشکیل پرونده گزینشی طبق جدول زمانی مشخص شده و همراه با مدارك ذيل به هسته گزينش دانشگاه مراجعه نمايند. مقتضی است جهت همکاری در امر گزینش ، فقط در روزهای مشخص شده و در ساعات اداري مراجعه صورت پذيرد. 

بر روی لینک زیر کلیک کنید

آگهي آزمون.doc
از مجموع 136 رأی

فاقد نظر