گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۴۷ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۴۲۴ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۳۵۲ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۱۰۸۹۹۸ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٢/١١/١٣ - ۱۳۳۸ مورد

معرفی بیمارستان


نوع بیمارستان:جراحی (تروما)

رتبه ارزشیابی: درجه یک

تعداد تخت مصوب:    162

تعداد تخت فعال:      135

 

بیمارستان 96 تختخوابی امام علی)ع( با زيربناي بالغ بر9600 متر مربع در سال 1379 در سالروز میلاد آن حضرت توسط وزير محترم بهداشت در مان و آموزش پزشکی جناب آقاي دكتر فرهادي افتتاح شد .با توجه به اينکه اين بیمارستان تنها مركز تخصصی تروما در سطح استان خراسان شمالی می باشد با همکاري و تلاش مسئولان در طی سالیان گذشته ظرفیت بیمارستان به 140 تخت افزايش يافته و بخش هاي مختلفی به بهره برداري رسیده است كه در ادامه به صورت مختصر توضیحات داده خواهد شد. اين بیمارستان در سمت جنوبی شهر بجنورد ودر دو طبقه بنا شده است .

راهنماي طبقات:

طبقه همکف : شامل اورژانس ،فوريتهاي پزشکی ، آزمايشگاه ، راديولوژي ، واحدهاي اداري و مالی ، پذيرش ، صندوق ،دیالیز،اسناد پزشکی ، ، درمانگاه تخصصی ، بینايی سنجی ، شنوايی سنجی ، فیزيوتراپی ، كلینیک تخصصی )طب فیزيکی( ، ديالیز ، MRI، سی تی اسکن ، بخش هاي بستري 3 و 4 ، داروخانه ، كتابخانه ، سلف سرويس ، نمازخانه ،انبار ، تاسیسات و ... می باشد .

طبقه اول : شامل بخش هاي بستري 1 و 2 و 5 ،(2و1) ICU ، اتاق عمل و آنژيوگرافی و... می باشد. لازم به توضیح است كه سنگ شکن برون اندامی در ساختمان جداگانه اي در کنار درب ورودی اصلی تعبیه شده است ، بخش سوختگی نیز درضلع شرقی محوطه می باش هم چنین بخش رادیوتراپی و شیمی درمانی در ضلع شمالی محوطه می باشد

 

بخشها وامکانات بیمارستان :

 فوريتهاي پزشکی و اورژانس:

جايگاه اورژانس در بیمارستان ونظام بهداشتی درمانی به دلیل لزوم انجام سريع وبا كیفیت و موثر فرآيندها جايگاه حساس و استثنايی است . هدف بخش اورژانس در چارچوب ارائه خدمات صحیح وسريع با استفاده از منابع موجود است. بخش اورژانس بیمارستان امام علی)ع( كه درضلع جنوبی بیمارستان واقع شده است از دو بخش فوريت و اورژانس تشکیل شده است وبا توجه به اينکه اين بیمارستان مركز تروما می باشد اكثربیمارانی كه به اورژانس مراجعه میکنند بیماران ترومايی ناشی از حوادث و سوانح از قبیل تصادفات ، سوختگی ها ،درگیري و نزاع و نیز بیماران جراحی از قبیل آپانديسیت ،سنگ كلیه و... و بیماران قلبی ومسمومیتها و.... می باشند

 

بیماران اورژانس داخلی ، اطفال ، زنان و زايمان پس از اقدامات لازم به مراكز مربوطه مثل بیمارستان امام رضا)ع( وزايشگاه بنت الهدي منتقل می شوند.بیماران بعداز ترياژ)اولويت بندي ( توسط پرستار ترياژ، توسط پزشک اورژانسويزيت می شوند ، بیمارانی كه نیاز به اقدامات درمانی دارنددر بخش فوريت اقدامات براي آنها انجام می شود و بیمارانی كه نیاز به بستري دارند بعداز اقدامات درمانی اولیه و انجام اقدامات تشخیصی پاراكلینیک )آزمايشات ، گرافی ، سی تی اسکن و...( به بخش بستري در اورژانس منتقل می شوند . در بخش اورژانس انجام ويزيت متخصصین و مشاوره ها وهمچنین ادامه اقدامات پرستاري وپاراكلینیک انجام می شودبیماران قابل ترخیص ازاورژانس مرخص می شوند وبیماران قابل انتقال به بخشها ي بستري نیزبه بخشها منتقل شده و بخش براي پذيرش بیماران جديد آماده می شود.

 

بخش هاي بستري :

علاوه بر 20 تخت فعال موجود در فوريتهاي پزشکی و اورژانس خدمات بستري در 5 بخش به بیماران ارائه می شود

بخش جراحی 1 : شامل بیماران جراحی مغز واعصاب و جراحی چشم

بخش جراحی 2 : شامل بیماران جراحی عمومی ، گوش و حلق و بینی و ارولوژي )مردان(

بخش جراحی 3 : شامل بیماران جراحی ارتوپدي )مردان(

بخش جراحی 4 : شامل بیماران جراحی ارتوپدي) زنان(

بخش جراحی 5 : شامل بیماران جراحی عمومی ، گوش و حلق و بینی و ارولوژي )زنان(

كلیه بخش ها هر كدام بین 26 - 22 تخت بستري دارند )هر اتاق شامل 4 تخت( هر اتاق مجهز به يخچال ، كمد و میز می باشد .

هركدام از بخش ها داراي يک اتاق ايزوله و يک اتاق خصوصی با امکانات رفاهی مجزا می باشند.تجهیزات پزشکی مانند DC شوک ، ECG ، ساكشن و اكسیژن پرتابل و سانترال در هر بخش موجود می باشد .در بخش هاي اختصاصی مانند جراحی اعصاب علاوه بر موارد ذكر شده تجهیزاتی همانند تشک هاي مواج، مانیتورينگ و امکانات چشم پزشکی نیز وجود دارد كه در 24 ساعت تحت نظر پزشکان مجرب و متخصص و پرستاران كارآزموده وبا تجربه آماده ارائه خدمات به بیماران محترم می باشد .

 

مراقبتهاي ويژه:ICU (2,1)

بیمارستان امام علی)ع( داراي دو بخش ICU می باشد. اين بخش ها در مجموع داراي 12عدد تخت چهارشکن تمام اتوماتیک برقی، مجهز به مانیتورهاي قلبی با قابلیت اندازه گیري فشارخون بطور اتوماتیک ،پالس اكسی متر ، ترمومتر ، اندازه گیري CVP و artery line می باشند .تجهیزاتی از قبیل DC شوک ، دستگاه XRay پرتابل ، پمپ انفوزيون )سرنگ و سرم(  ونتیلاتور نیز موجود می باشند.در اين بخش علاوه بر پزشک معالج بیماران روزانه توسط پزشک متخصص بیهوشی نیز ويزيت می شوند . به علت شرايط ويژه بیماران در ICU و ضعف سیستم ايمنی اين بیماران ملاقات ممنوع هستند ودر ساعات ملاقات از پشت پنجره شیشه ای و از طريق مانیتور رويت می شوند.

 

هموديالیز :

بخش هموديالیز بیمارستان امام علی )ع( بجنورد در سال 1387 با كمک خیر )حسین نصرالهی كیا(ساخته و راه اندازي شد . اين بخش با 14 تخت فعال در خدمت بیماران ديالیزي می باشد ، ماشین هاي ديالیز از نوع فرزينوس008B4 و گامبرو AK96 می باشد. در اين بخش بیمارانی كه بدلايل مختلف دچار مرحله نهايی نارسايی مزمن كلیه ESRD شده اند هفته اي 2 يا 3 بار و هر بار به مدت 4 ساعت پذيرش شده و طی اين مدت سموم و آب اضافی بدن آنها توسط فرايند ديالیز دفع می شود، درطی ديالیز بیار توسط پزشک متخصص ويزيت می شود.اتاق ايزوله )مخصوص بیماران آنتی ژن مثبت( اتاق نهارخوري به تفکیک مرد و زن ، سالن انتظار جهت بیماران وهمراهیان از ديگر امکانات اين بخش می باشد . بیماران ديالیزي با معرفی و ارجاع از متخصص مربوطه مستقیماً در اين بخش پذيرش شده و كلیه خدمات بطور رايگان ارائه می شود.

 

درمانگاه تخصصی :

در حال حاضر تخصصهاي ارتوپدي ،ارولوژي، جراحی عمومی ،جراحی مغز واعصاب، جراحی چشم،جراحی گوش و حلق وبینی، جراحی لثه و كاشت ايمپلنت طب فیزيکی و توانبخشی فعالیت می كنند و همچنین واحدهاي پاراكلینیک مانند بینايی سنجی ، شنوايی سنجی ، رژيم درمانی ، كلینیک  تخصصی در اين بخش قرار دارند.

 

طب فیزيکی و توانبخشی :

كلینیک درد واقع در درمانگاه تخصصی شامل سه واحد تشخیصی درمانی و بازتوانی است . در واحد تشخیصی با استفاده از دستگاه الکترو میو گرافی ) EMG/NCS (انواع بیماريهاي عصبی عضلانی شامل نوروپاتی ها میوپاتی هاوبیماريهاي موتورمحركه عصبی تشخیص داده می شوند.ازجمله شايعترين بیماريهاي مزبور می توان به CTS نوروپاتی ديابتی راديکولوپاتی ناشی از ديسک اشاره کرد، در واحد درمانی كه بصورت ويزيتهاي سرپايی در درمانگاه صورت می گیردانواع اختلالات سیستم موكولواسکلتال مورد ارزيابی و درمان قرار می گیرند ونهايتا باز توانی بیماران اسکلتی در بخش فیزيوتراپی صورت می پذيرد .

 

فیزيوتراپی :

واحد فیزيوتراپی درحال حاضر با10 كابین فعال در دو شیفت صبح و عصر فعال می باشد اين بخش داراي تجهیزات الکتروتراپی )اولتراسوند ، تحريک عصب و عضله ، اينترفرنشیال ، هات پک و ... ( و مکانوتراپی )فريم ،

دوچرخه ثابت ، صندلی كوادر و ... ( می باشد .علاوه بر پذيرش بیماران سرپایی، به بیماران بستري در بخش ها نیزخدمات فیزيوتراپی ارائه می شود .)پذيرش به صورت حضوري و تلفنی (.

 

واحد بینايی سنجی :

در واحد بینايی سنجی واقع در درمانگاه تخصصی كلیه معاينات اپتومتريک شامل سنجش میزان تیزبینی ، بررسی عیوب رفركتیو چشم ، تجويز عینک و لنزهاي تماسی ، ارتاپتکس ، امبلیوپ تراپی )تشخیص ،درمان و پیگیري تنبلی چشم(انجام معاينات دوره اي چشم و چکاپ سلامت بینايی ، مشاوره بینايی جهت مشاغل مختلف و سنجش بینايی نوزادان ، كودكان وافراد مسن صورت می گیرد

 

واحد شنوايی سنجی :

در اين واحد كه در درمانگاه تخصصی واقع شده است كلیه آزمونهاي اديومتريک با جديدترينو پیشرفته ترين دستگاهها جهت بزرگسالان و نوزادان انجام می شود . تعیین میزان و نوع كم شنوايی ، ارزيابی دوره ايشنوايی ، مشاوره شنوايی، تجويز وسايل كمک شنوايی از قبیل سمعک ، FM و... از خدمات قابل ارائه در اين واحد می باشد .

 

داروخانه :

داروخانه بیمارستان امام علی )ع( همه روزه در دو شیفت صبح وعصر به بیماران سرپايی و بستري در بخشارائه خدمت نموده داراي يک پزشک داروساز به عنوان مسئول فنی و سه نفر نیروي تکنسین می باشد . با توجه به بالابودن حجم مراجعات و نیاز اهالی ساكن در مجتمع هاي اطراف و نظر مساعد مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مقدمات گسترش و شبانه روزي شدن اين واحد در حال فراهم شدن می باشد .

 

 

ام آر آي   :(MRI)

اين بخش در ضلع شرقی بیمارستان واقع شده و مجهز به دستگاه MRI زيمنس با قدرت میدان مغناطیسی 5 / 1 تسلا از نوع ابررسانا )سوپركانداكتیو( از پیشرفته ترين دستگاهها در نوع خود می باشد كه در اكتبرسال 2010 مطابق با مهر 1389 با تکنولوژي روز دنیا توسط كمپانی زيمنس آلمان تولید و در آذر ماه 1389 در فضايی بهمساحت 200 متر مربع نصب و از اواخر بهمن 1389 راه اندازي گرديد . MRI يک روش تصويربرداري پزشکی است كهتاكنون اثر زيانباري براي آن گزارش نشده و با اين تکنیک اطلاعات بسیار دقیق و ظريفی از ساختمان بدن به ويژه ازناحیه ستون فقرات ، مغز و نخاع ، قلب و عروق و مفاصل و ...بدست می آيد . پذيرش بیماران در دو شیفت صبح وعصربه صورت حضوري صورت می پذيرد .

 

سی تی اسکن  :(CTS)

اين بخش واقع در ضلع جنوب غربی بیمارستان و مجهز به يک دستگاه سی تی اسکن اسپیرال 16 اسلايس ساخت شركت توشیبا ژاپن است كه در سال 2010 میلادي تولید و در آذر 1386 شمسی در بیمارستان امام علی )ع( نصب وجايگزين دستگاه قبلی گرديد كه جزء جديدترين و پیشرفته ترين دستگاههاي CT scan می باشد با اين دستگاه اطلاعات ذي قیمتی از تمام قسمتهاي بدن به ويژه در بیماران ضربه مغزي و اورژانس بدست می آيد كه تاثیر بسزايی در روند درمانی بیماران خواهد داشت . اين بخش در دو شیفت صبح و عصر به بیماران سرپائی ارائه خدمت نموده و به موارد اورژانسی و بستري در بخش به صورت 24 ساعته خدمات می دهد.

 

آنژيوگرافی:

بخش آنژيوگرافی بیمارستان امام علی )ع( مجهز به دستگاه پیشرفته APELEM فرانسه می باشدكه انجام تمامی آنژيوگرافی هاي قلب و اندامها توسط آن امکانپذير است . هم اكنون متخصصین محترم قلب آنژيوگرافیهاي تشخیصی از قلب را در اين مركز انجام می دهند و امید است در آينده اي نزديک با حضور جراح قلب آنژيوگرافیهاي درمانی )بالن و گذاشتن استنت و ...( نیز در اين مركز انجام میشود

 

سنگ شکن برون اندامی:( ESWL : Extra corporeal Shock Wave Lithotripsy)

اين بخش در سال 1387 به عنوان تنها مركز سنگ شکن استان فعالیت خود را در ساختمان مجزا همراه با جديدترين و پیشرفته ترين تجهیزات آغازكرد. كه شامل سیستم هاي تشخیصی CARM و سونوگرافی جهت شناسايی موقعیت و محل سنگ دركلیه ومجاري ادراري وهمچنین دستگاه پالس اكسی متر و الکتروشوک و خدمات پرستاري در حین سنگ شکنی می باشد . امواج مگنتیک بهترين امواج به كار رفته دراين دستگاه می باشد كه به سبب تمركز در ناحیه مورد نظر )سنگ( به بافتهاي اطراف آسیبی نمی رساند. عدم نیاز به بیهوشی و وارد آمدن جراحت عمل جراحی و عوارض بعد از آن از مزاياي اين روش می باشد كه به صورت سرپايی و با تعرفه دولتی ، حدود يک سوم مراكز خصوصی با كیفیت بالا انجام می شود .لازم به توضیح می باشد كه به نظر بسیاري از متخصصین و كارشناسان كیفیت و كارآيی اين دستگاه و میزان موفقیت در سنگ شکنی و رضايتمندي بیماران ، قابل رقابت و در بسیاري از موارد بهتر از مراكز سنگ شکنی درساير استانها می باشد يکی ديگر از جديدترين شیوه هاي درمانی كه در اين مركز انجام می شود درمان خار پاشنه و ضايعات استخوانی از طريق امواج الکترومگنتیک در يک تا سه جلسه با روش ESWL می باشد . كه با پیگیريهاي انجام شده طبق مصوبه هیئت محترم وزيران كلیه خدمات جديدي كه وارد بازار سلامت گرديده اند مشمول بیمه هاي مکمل می باشد.

 

راديولوژي :

در اين بخش كلیه گرافی هاي ساده با دستگاه وارين و گرافی هاي تخصصی )مري، معده،تراتريت، IVP ( با دستگاه فلوروسکوپی قابل انجام است .همچنین با وجود دستگاههاي راديولوژي پرتابل گرافی هاي بیماران بستري درصورت نیاز در بخش و اورژانس نیز قابل انجام می باشد .دستگاه ماموگرافی متال ترونیکا )ساخت سوئیس( نیز امکان انجام ماموگرافی را مقدور می سازد سونوگرافی هاي روتین جهت بیماران بستري و اورژانس با دستگاه جنرال و نمونه برداري روتین F.N.A تحت كنترل سونوگرافی نیز انجام می شود.

 

آزمايشگاه :

كلیه تجهیزات فنی موجود در اين بخش جزء جديدترين و به روزترين دستگاهها و با مارک هاي معتبرمی باشند كه فعالیت نیروهاي با تجربه و كارآمد در اين بخش آن را به يکی از آزمايشگاههاي معتبر در سطح استان تبديل نموده است .

بخش بیوشیمی : اندازه گیري قند ، چربی ، آنزيم هاي )قلبی ، كبدي و استخوانی( ، يونها ، پروتئین ها و گازهايخونی.

بخش هماتولوژي : شمارش كلیه سلولهاي خونی با قدرت DIFF و شمارش افتراقی سلولها

بخش هورمون شناسی : اندازه گیري هورمونهاي تیروئیدي و Ab هاي ويروسی مختلف مانند ايدز ، انواع هپاتیت ،اندازه گیري تیتر Ab ، اندازه گیري هورمونهاي غدد مختلف بدن

بخش میکروبیولوژي : بررسی میکروبی مايعات مختلف بدن ، كنترل میکروبی كلیه بخشهاي بیمارستان

بخش سرولوژي: رديابی و گزارش بیماريهايی مانندتب مالت، حصبه، سیفلیس، انواع رماتیسم

بخش انگل شناسی : بررسی انواع كرم ها و تک ياخته ها در نمونه هاي مختلف ارسالی.

بخش پاتولوژي و سیتولوژي : بررسی كلیه بافتها برداشته شده از بدن انسان و بررسی اسمیرهاي مختلف.

 

 

واحد مدارک پزشکی:

اين واحد وظیفه پذيرش بیماران بستري در اورژانس و بخش و تشکیل پرونده جهت آنان رابرعهده دارد همچنین پس از ترخیص بیمار بايگانی و كدگذاري پرونده ها را بصورت اصولی و علمی انجام داده و درصورت نیاز جهت پزشکی قانونی دادسرا ، شركتهاي بیمه و ادامه درمان با رعايت كلیه قوانین و ضوابط مدارک به بیمار و يا نماينده قانونی وي تحويل می گردد .

 

تعرفه و صندوق :

اين واحد وظیفه دريافت تعرفه هاي پزشکی از بیماران و مراجعه كنندگان را برعهده دارد .دربیمارستان دو واحد تعرفه )يکی در كنار بخش اورژانس و دركنار مددكاري ( قرار دارد كه واحد تعرفه اورژانس درهمه شیفتهاي كاري فعال بوده و واحد تعرفه دوم كه هم تعرفه و هم صندوق )مسئول جمع آوري تعرفه هاي درمانی و امانی بیماران (می باشد درشیفت صبح فعال می باشد.

 

واحد اداري:

شامل دفتر رياست و مديريت بیمارستان، خدمات پرستاري، دفتر بهبود كیفیت، كارگزينی ، دبیرخانه ،امور مالی و كارپردازي ،آموزش و پژوهش ، حراست ، تلفنخانه و روابط عمومی می باشد

 

امکانات رفاهی:

با پیگیريها و تلاشهاي مستمر مسئولان سعی شده تا حد امکان همکاران محترم اين بیمارستان امکانات مناسبی فراهم شود كه برخی از آنها عبارتند از :ساخت و افتتاح شعبه بانک ملت در داخل بیمارستان نصب خودپرداز بانک ملت در سالن بیمارستان)خودپرداز دوم در سالن همراهی بخش اورژان درحال نصب است( راه اندازي سیستم اطلاعات بیمارستانی ) – HIS ( ، فعال سازي فروشگاه و اغذيه )بخش خصوصی( در محوطه بیمارستان ساخت پاركینگ جهت وسايط نقلیه – – تايپ وتکثیر ) –– –بخش خصوصی ( فعالیت تاكسی سرويس با نظارت نگهبانی و حراست بیمارستان ساخت و افتتاح مجموعه ورزشی – –ولايت ، ساخت سالن اجتماعات و تالار بیمارستان جهت برگزاري همايشها و مراسمات ساخت و تجهیز پانسیونپزشکان و نیروهاي طرحی غیر بومی ، آب سردكن و ... -

امور بیمه اي :

كارشناسان بیمه هاي مختلف )خدمات درمانی ، تامین اجتماعی ، كمیته امداد و نیروهاي مسلح( هر روز صبح در روزهاي غیر تعطیل در مركز مستقر هستند.

ارتباط با ما:

بجنورد -خیابان شهریار-بیمارستان امام علی (ع)

شماره فکس:       32296838-058

کد پستی:            9417694735 

 

جستجو
مسابقه هفته بسیج (۲۷۹۸۸ بازدید)
تجهیز اتاق عمل (۶۷۸۹ بازدید)
دوره بازآموزی (۵۹۷۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...