گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۷۰ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۴۶۰ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۳۰۶۸ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۱۳۵۹۷۷ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/١٠ - ۱۳۷۶ مورد

شرح وظایف آموزش به بیمار


شرح وظایف سوپروایزر آموزش به بیمار بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می‌باشد:

 

-انجام نیازسنجی و تعیین اولویت‌های آموزش به بیمار متناسب با هر گروه از بیمارانی که نیازمند آموزش خاص هستند.
-
تدوین طرح درس و برنامه‌ریزی بر اساس نیازسنجی آموزشی: آموزش‌های مربوط به سیر بیماری، نکات تشخیصی درمانی، پیشگیری از بیماری، پیشگیری و کنترل عوارض، نحوه مراقبت از بیمار، روش‌های خودمدیریتی و خودمراقبتی در سلامت و بیماری، بازگشت به فعالیت‌های روزمره، سازگاری و تطابق با بیماری، نوتوانی و توانبخشی، مراقبت‌های دارویی، حفظ ایمنی بیمار و محافظت از مخاطرات را در برنامه آموزشی مدون طراحی و تدوین نمایند.
-
تهیه مطالب و رسانه آموزشی و کمک آموزشی شامل کتاب، جزوات، پمفلت و پوسترهای بهداشتی، فایل‌های صوتی تصویری و نظایر آن
-شناسایی و معرفی منابع و امکانات موجود و جدید و مدرن و تجهیزات و تسهیلات آموزشی به روز
-برگزاری انواع جلسات آموزش انفرادی و گروهی از جمله چهره به چهره، جلسات مشاوره و پیگیری بیماران، بحث و آموزش‌های گروهی، کنفرانس، میزگرد، سمپوزیوم
-تدوین برنامه عملیاتی واحد به صورت سالیانه
-تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی به صورت ماهیانه
-تهیه ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزش سلامت
-حضور فعال در کمیته‌های آموزش به بیمار به عنوان دبیر کمیته
-گزارش پیشرفت برنامه به مقام مافوق در کمیته دانشگاهی
-ارائه پیشنهاد بودجه به مدیریت پرستاری
-تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه
-شرکت در برنامه‌های مرتبط با آموزش به بیمار هماهنگی مدیرپرستاری
-ثبت و گزارش کلی فعالیت‌ها و نتایج حاصله به مدیریت خدمات پرستاری
-همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی، کنترل عفونت و آموزشی در امر آموزش

مسئولیت‌ها:

-توانمندسازی نیروی انسانی از طریق سازمان‌دهی و حمایت از برنامه‌های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت برای نیروهای شاغل
-ترویج رویکرد آموزش به بیمار و فرهنگ‌سازی در این زمینه
-طرح مشکلات در کمیته آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله‌ای جهت حل مشکلات و تصمیم‌گیری جهت برنامه‌ریزی آموزشی
-پایش و ارزشیابی مستمر و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش‌های ارائه شده
-بررسی و تعیین شاخص‌های آموزش به بیمار و برنامه‌ریزی اصلاحی در صورت نیاز
-ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سلامت

اختیارات:

- جلب همکاری، مشارکت و هماهنگی درون و برون‌رشته‌ای با سایر اعضای تیم سلامت برای طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی
- همکاری با کمیته دانشگاهی جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزش سلامت و شناسایی نقاط قوت و ضعف
 -همکاری و مشارکت در انجام طرح‌های پژوهشی

 

 

جستجو
مسابقه هفته بسیج (۲۸۰۶۴ بازدید)
تجهیز اتاق عمل (۶۸۸۶ بازدید)
دوره بازآموزی (۶۰۳۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...