گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۹۴ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۴۶۰ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۳۳۹۲ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۱۳۶۳۰۱ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/١٠ - ۱۳۷۶ مورد

شرح وظايف پرستار سرپرست(سوپروايزر) كنترل عفونت


شرح وظايف پرستار سرپرست(سوپروايزر) كنترل عفونت:
1- شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش
2- بكارگيري نتايج پژوهش هاو مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني.
3- همكاري در توسعه و اجراي برنا مه هاي آموزشي براي كادر پرستاري، دانشجويان و ساير كاركنان در
صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكاري سوپروايزر آموزشي
4- شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروهها برگزار مي شود.
5- تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت.
6- ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان.
7- بازديد روز انه از بخش هاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائم باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم به كميته مزبور
8- تهيه و تدوين دستورالعمل هاي كنترل عفونت در بخش هاي ويژه و ساير قسمت هاي آسيب پذير بر اساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت.
9- نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور
10- نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود
12- همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص، تحقيق، كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيري هاي بيمارستاني.
13- شركت در جلسات كميته كنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو
مسابقه هفته بسیج (۲۸۰۶۴ بازدید)
تجهیز اتاق عمل (۶۸۸۷ بازدید)
دوره بازآموزی (۶۰۳۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...