گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۹ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۴۹ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۴۶۲ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۳۲۳۱ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۱۳۵۶۹۶ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/١٠ - ۱۳۷۶ مورد

شرح وظایف


شرح وظایف واحد بهبود کیفیت بیمارستان امام علی (ع) :
- هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در بیمارستان
-تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی ) مدیریت ،امور مالی ، خدمات پزشکی ، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی ، خدمات
پاراکلینیک (-تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی ، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان
-پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
-تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان
-تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
-تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
-پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
-تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه های بهبود کیفیت ، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی
-ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان
-ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان
-تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان
-اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان
-هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات

جستجو
مسابقه هفته بسیج (۲۸۰۶۴ بازدید)
تجهیز اتاق عمل (۶۸۸۵ بازدید)
دوره بازآموزی (۶۰۳۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...